Patsiendinõukoda

Regionaalhaigla Patsiendinõukoja esimeheks sai Janek Kapper

19.03.2024

Märtsis toimus Regionaalhaigla Patsiendinõukoja koosolek, kus nõukoja liikmed andsid endapoolse sisendi haigla kestlikkusaruandlusele, teise teemana oli päevakorras patsienditeekonnad insuldipatsiendi teekonna näitel. Esimest korda valiti Patsiendinõukojale esimees, kelleks sai Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi juhatuse liige Janek Kapper.

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu tervitas haigla poolt Patsiendinõukoja uut koosseisu ning soovis edu esimees Janek Kapperile ja haiglapoolsele Patsiendinõukoja eestvedajale Terje Peetsole. Janek Kapperil on au olla Patsiendinõukoja esimene esimees, sest juht valiti Patsiendinõukojale esmakordselt.

Patsiendinõukoda andis oma sisendi Regionaalhaigla kestlikkusaruandluse jaoks - mis patsientide vaatest olulisimad teemad ja mida edaspidi iga-aastases aruandes lisaks kohustuslikele valdkondadele kindlasti kirjeldada.  Paljude teiste teemade seas peeti tähtsaks nii innovatsiooni ja arendusprojektide tulemuslikkuse välja toomist kui ka ülevaadet muudatustest raviteenustes ja haigla struktuuris. Uue teemana tõstatus  kaasamise teema – sooviti, et haigla annaks oma iga-aastases aruandes ülevaate, kuidas kaasatakse patsienti ning lähedasi nii raviotsustesse kui teenuste parendamisesse. Hästi olulisena toodi välja, et aruanne peab olema kirjutatud lihtsas keeles.

Koosoleku teine osa keskendus patsienditeekondadele, insuldipatsiendi teekonnast andis ülevaate neuroloogiakeskuse juhataja dr Katrin Sikk. Sisehaiguste kliiniku õendusjuht Reena Kivi tutvustas Regionaalhaigla ülest projekti – patsiendi teekonna hea tava - mis muuhulgas käsitleb patsiendi liikumist erinevate kliinikute ja keskuste vahel. Innovatsioonispetsialist Siiri Heinaru kestliku arengu teenistusest  tutvustas tegevusi psühhiaatriakliiniku akuutravi osakonnas, füsioterapeudi kaasamist patsiendi raviteekonnal EMOs (pilootprojektina) ning päevakirurgias.

Lühidalt käsitleti ka taksoteenuse korraldust ning mobiiltelefoni laadimise võimalust erakorralise meditsiini osakonnas.

Patsiendinõukoja järgmine koosolek toimub Regionaalhaigla Sõle korpuses, kus haigla juhatus tutvustab 2023. aasta tegevuse kokkuvõtet. Lisaks tutvutakse taastusravikeskusega.