psühhiaatriakliiniku hoone

Regionaalhaigla kuulutas välja uue psühhiaatriakliiniku korpuse ehitushanke

15.03.2021

Riigihangete registris avaldati Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku korpuse ehitushange, eesmärgiks on 2023. aastaks Regionaalhaigla meditsiinilinnakusse rajada nüüdisaegne psühhiaatriakliinik, kus eriline rõhk patsiendikesksel ravikeskkonnal ja kõrgetasemelisel terviklikul arstiabil.

„Uue psühhiaatriakliiniku projekteerimine meie meditsiinilinnakusse on Regionaalhaigla jaoks oluline samm tervikliku raviteenuse pakkumisel meie patsientidele. Loodame välja kuulutatud hankega leida väga hea ehituspartneri, kindlasti on tegemist suure väljakutsega. Tänan kõiki partnereid, kes on projekti valmimisse eri etappidel panustanud. Regionaalhaigla meditsiinilinnak areneb jõudsalt, äsja avasime parkimismaja, vähiravikeskus kerkib korrus korruse haaval ning 2023. aastal ootame patsiente nüüdisaegsesse psühhiaatriakliinikusse,“ sõnas Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku juhi dr Kaire Aadamsoo sõnul võimaldab uus asukoht ning vastavalt patsientide vajadustele projekteeritud kaasaegne hoone ravitööd teha oluliselt patsiendisõbralikumas keskkonnas. „Rõõmustame, et juba projekteerimisprotsessis on erilist rõhku pööratud patsiendisõbralikele sisedisaini lahendustele ja arvestatud nii patsientide kui meie töötajate vajadustega, pidades silmas turvalisust ning privaatsust ja järgides Euroopa kõrgemaid standardeid. Heas ja helges ravikeskkonnas paraneb patsient kiiremini ja tulemuslikumalt“ lisas dr Aadamsoo.

Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika teenistuse juhataja Mairo Hirmo loodab, et rahvusvahelisel hankel osalevad mitmed Eesti keskmised ja suuremad ehitusettevõtted ja ka mõni ettevõte väljastpoolt Eestit, kelle hulgast leitakse kindlasti usaldusväärne partner. „See on ehitusettevõttele kindlasti väga huvitav, ambitsioonikas ja muidugi ka äärmiselt vastutusrikas projekt, millega jäädvustatakse ennast Eesti tervishoiutaristu ajalukku loodetavasti vähemalt pooleks sajandiks, kui mitte lausa terveks sajandiks.“

Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik on Eesti suurim, kus toimub pea 40 protsenti kogu psühhiaatrilisest ravist. Praegu Paldiski maanteel endise Seewaldi suvemõisa territooriumil tegutsev raviasutus kolib 2023. aastal Mustamäe meditsiinilinnakusse. Rajatavast kliinikust saab abi ligi 13 000 patsienti aastas.

Uue, ligikaudu 22 000-ruutmeetrilise psühhiaatriakliiniku arhitektid on Neeme Vaarpuu ja Kevin Villem ning hoone sisearhitektuuri autoriteks on kogenud sisearhitektid Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroost. Hooned ehitatakse pidades silmas energiatõhusust ja kuluefektiivsust. Projekti rahastatakse osaliselt toetusmeetmest „Haiglavõrgu pädevuskeskuste infrastruktuuri kaasajastamine“. Lisaks Euroopa Liidu struktuurifondide toetusele rahastatakse kliiniku rajamist Euroopa Nõukogu Arengupanga ja Euroopa Investeerimispanga laenudega. Uue psühhiaatriakliiniku hoonekompleksi kavatsetakse ehitama asuda käesoleva aasta suvel, selle valmimise tähtaeg on 2023. aasta suvel.