DSC01164.JPG

Regionaalhaigla kutsub kriisiajal tööandjaid üles toetama oma töötajate vaimset tervist

18.03.2021

Erakorralistes tingimustes töötamine on suur lisakoormus, mis suurendab läbipõlemise ohtu. Praegune piirangute aeg on toonud radikaalseid muudatusi enamike organisatsioonide töökorraldusse. Töötajate toimetuleku parandamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks jagame Regionaalhaigla psühholoogilise esmaabi meeskonna nõuandeid, mida võiksid silmas pidada kõik tööandjad.

Regionaalhaigla kliinilise psühholoogi Marko Neeme sõnul on töötajate vaimse tervise toetamine pandeemia tingimustes äärmiselt oluline – eriti tervishoiusektoris, aga ka kõigis teistes valdkondades. „Praeguses raskes olukorras on väga tavaline, et töö ja igapäevategevustega toimetulek on muutunud liiga raskeks, keskendumine on häiritud, tekib palju muremõtteid ja ülemäärast ärevust,“ selgitas Marko Neeme, lisades: „Kui varasemalt said haigla töötajaid tuge meie psühholoogidelt, hingehoidjatelt või ka majavälistelt partneritelt, siis möödunud kevade eriolukorra ajal tõime töötajate vaimse tervise toetamiseks kokku ka psühholoogilise esmaabi meeskonna.“

Selles osas on Regionaalhaiglal muidugi eelis, et erialaspetsialiste ja nõustajaid on võtta oma töötajate seast. Nad on olemas, valmis kuulama, kaasa mõtlema ja andma haigla töötajatele soovitusi, kuidas end tasakaalustada ja hoida. Vajadusel saavad Regionaalhaigla töötajad pöörduda ka haiglaväliste psühholoogiliste nõustajate poole – selleks on koostööleping partneriga. Psühholoogilise nõustamise võimalust partneri juures võiks kaaluda ka teised tööandjad.

Lisaks on Regionaalhaiglal käesoleval aastal, töötajate toimetuleku parandamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks, plaanis õpetada igas osakonnas välja üks psühholoogilise abi väljaõppega töötaja, kes tunneks ära kriitilised intsidendid ja abivajajad, ning tõsta juhtide teadlikkust psühhosotsiaalsetest ohuteguritest ja nende rollist töökeskkonna kujundamisel. „Plaanime koostöös kolleegidega luua igale osakonnale ka üksuse spetsiifikat arvestava kriisiplaani, laiendada vaimse tervise toetamiseks koolitusvõimaluste pakkumist, jagada temaatilist info- ja videomaterjali jmt,“ lisas Regionaalhaigla töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnajuht Kristel Oha.

Tööandjal on oma töötajate stressijuhtimise, pingete märkamise ja vaimse tervise esmaabi juures äärmiselt suur roll, millega tuleb teha pidevat ja süsteemset tööd. Regionaalhaigla psühholoogilise esmaabi meeskond on kokku pannud 11 mõtet, mida kõik tööandjad Covid-19 pandeemia tingimustes oma töötajate toetamiseks silmas võiksid pidada:

1. Räägi oma töötajatega
Ütle töötajatele, et hoolid nende ohutusest ja heaolust. Selgita, kelle poole nad saavad oma muredega pöörduda. Selgita, mida teeb juhtkond nende murede lahendamiseks.
Proovi vestelda töötajatega ka individuaalselt või väiksemates koostöötavates gruppides. 
Tuleta töötajatele meelde, et oleme kõik selles koos. Kõigil on erinevad oskused ja erinev roll, kuid me kõik oleme mures, kogeme tavapärasest kõrgemat stressi ja proovime anda endast parima.
Julgusta töötajaid märkama ning andma teada kolleegidest, kes vajaksid toetust.

2. Märka töötajate muresid ja hirme
Aktiivne kuulamine näitab, et hoolid ning aitab taastada turvalist ja usalduslikku õhkkonda. Töötajate kogemused, tunded ja murekohad võivad osaliselt kattuda. Kui töötaja räägib oma raskustest, anna talle teada, et ka teistel on sarnased kogemused (kui see on antud olukorras kohane). See aitab keerulisi tundeid normaliseerida ja vähendada isoleerituse tunnet.

3. Käi oma üksuses
Vähemalt korra nädalas käi oma üksuses ja vestle töötajatega. Küsi, kuidas neil läheb ja näita, et toetad neid. Tunnusta neid hea sõnaga ja anna teada, et nende panus on oluline ning seda hinnatakse. Juhtide eeskuju kriisis toimetamisel annab paljudele töötajatele tuge juurde.  

4. Ole ise juhina eeskujuks
Ole ise eeskujuks ja kanna alati korrektselt ettenähtud isikukaitsevahendeid. Räägi meeskonnatöö reeglitest ja kollegiaalsusest. Stressiolukorras on tavaline, et meie „pidurid“ ei toimi, mistõttu võime kolleegi peale käratada või jämedalt käituda. Märka enda riivavat käitumist kolleegide suhtes ja vajadusel vabanda.

5. Julgusta töötajaid otsima sotsiaalset ja emotsionaalset tuge
Kriisi ajal suureneb kuuluvusvajadus, kuid see võib jääda rahuldamata, kui inimesed on hõivatud iseenda kaitsmisega. Julgusta “semu-süsteemide” loomist. “Semu-süsteem” (Buddy System) on mitteformaalne toetus kolleegidest paariliste vahel: igal töötajal on paariline, kellega jälgitakse teineteisel isikukaitsevahendite korrektset kasutamist, stressi ilminguid, kuulatakse ära teineteise mured, räägitakse tööstressist ja hoolitsetakse teineteise ohutuse ja heaolu eest.

6. Suuna töötajad vajadusel professionaalse abini
Enneta töötajate füüsilist ja vaimset stressi. Ole teadlik nende töös esineda võivatest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest, sh suur töökoormus, hirm lähedaste nakatumise pärast jms. Tuleta töötajatele meelde, et vajadusel on neil võimalik pöörduda abi saamiseks psühholoogi poole. Rõhuta, et enda vaimse heaolu eest hoolitsemine näitab professionaalsust ja aitab teha oma tööd paremini.

7. Too näiteid minevikust, “ennustamaks” tulevikku
Rõhuta tervishoiutöötajate edu ajaloo vältel gripi, leetrite ja muude nakkuspuhangutega toimetulekul. Too näiteid, millel on midagi ühist praeguse olukorraga. See aitab tõsta töötajate enesekindlust ja leevendada hirmu.

8. Jaga informatsiooni
Jaga positiivseid sõnumeid ning asjakohaseid eneseabimaterjale heaolu teemal.
Uuri töötajatelt, milliste infokanalite kaudu ja mis vormis nad eelistaksid teavet saada - nii jõuab info võimalikult paljudeni.

9. Tasakaalusta negatiivseid sõnumeid positiivsetega
Sotsiaalmeedia on täis vastuolulist ja eksitavat infot. Pidev info pandeemiast võib tekitada ärevust. Püüa sagedamini jagada positiivseid sõnumeid. Alustades koosolekuid positiivse sõnumiga, lood meeleolu järgnevaks tööpäevaks.

10. Suurenda töötajate kontrollitunnet
Teadmatus hirmutab inimesi. Keskendu praktilistele võtetele, asjadele, mis alluvad töötajate kontrollile – kätehügieen, isikukaitsevahendite kandmine, vaktsineerimine.
Õpeta töötajaid seadma piire (nt meediakasutuse piiramine ja kommentaaride lugemine, kui see mõjub ärritavalt ja kurnavalt).

11. Suhtle julgelt kaasjuhtidega, kui vajad abi mõne situatsiooni parendamisel
Ära jää üksi!

Regionaalhaigla kliiniliste psühholoogide ja vaimse tervise õdede videod, soovitustega stressi ja pingete maandamiseks ning läbipõlemise ennetamiseks, on kõigile kättesaadaval Regionaalhaigla blogist: https://www.regionaalhaigla.ee/et/harjutusi-stressi-ja-pingete-maandamiseks