Regionaalhaigla kehtestab patsiendi omaosalustasu

31.03.2003

Alates 1. aprillist 2003 kehtib Põhja-Eesti Regionaalhaiglas visiidi- ja voodipäevatasu. Senise 5 krooni asemele hakkab eriarsti visiit maksma 50 krooni ning ühe haiglapäeva eest tuleb patsiendil omaosalusena maksta 25 krooni.

Voodipäevatasu 25 krooni hakatakse võtma maksimaalselt kuni kümne haiglas veedetud päeva eest. Kui patsient viibib haiglas rohkem päevi, on järgnevad haiglapäevad patsiendile omaosalustasuta. Ravikindlustusseadusest tulenevalt on voodipäevatasust vabastatud intensiivravis viibivad patsiendid ning raseduse ja sünnitusega seotud haiglaravil olevad patsiendid. Lisaks antud juhtudele on Regionaalhaigla voodipäevatasust vabastanud ka alla 19 aastased patsiendid, puudega mittetöötavad psühhiaatrilised patsiendid, tuberkuloosihaiged ja nende kontaktsed Põllu 63 polikliinikus ning tuberkuloosiosakondades, nefroloogia osakonnas dialüüsile tulnud patsiendid ja tahtevastaselt hospitaliseeritud vältimatut psühhiaatrilist abi vajavad patsiendid. Voodipäevatasu ei võeta ka letaalselt ehk surmaga lõppenud haigusjuhtude puhul.

Päevakirurgias ja päevaosakonnas viibiva haige omaosalustasu on 75 krooni.

Eriarsti visiiditasu 50 kooni tuleb maksta vaid 1 kord ühe haigusloo kohta, aluseks on uue haigekassa arve avamine. Haigla ei kehtesta visiiditasu alla 19 aastastele patsientidele, sama raviastutuse teise erialaarsti suunamiskirjaga patsientidele, samuti teise raviasutuse sama erialaarsti poolt suunamiskirjaga patsientidelt ühe haigusjuhu raames, tuberkuloosihaigetele ja nende kontaktsetele Põllu 63 polikliinikus, ambulatoorsetele dialüüsihaigetele ja tahtevastaste visiitide puhul psühhiaatrilistele patsientidele. Visiiditasu ei võeta ka kiirabiga haiglasse saabuvatelt patsientidelt.

Omaosalusarveid saab tasuda kõikides Regionaalhaiga korpustes nii sularahas kui pangakaardiga. Raha või maksekaardi puudumisel kirjutatakse patsiendile arve, mis tuleb tasuda hiljemalt 30 päeva jooksul.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on kõrgema etapi raviasutus, mis moodustati 2001. a endiste riigihaiglate Mustmäe haigla, Eesti Onkoloogiakeskuse, Tallinna Psühhiaatriahaigla, Kivimäe haigla, Tallinna Nahahaiguste haigla, Kutsehaiguste kliiniku ja Arstliku Perenõuandla baasil.