Regionaalhaigla andis Nõo priitahtlike päästjate kasutusse tasuta kiirabisõiduki

Regionaalhaigla andis Nõo priitahtlike päästjate kasutusse tasuta kiirabisõiduki

25.02.2021

Möödunud aasta lõpus kuulutas Regionaalhaigla välja enampakkumised viiele kiirabikeskuse sõidukile, mis ei olnud enam haigla põhitegevuse tarbeks vajalikud. Viiest sõidukist ühe sai piirkondliku pääste edendamise eesmärgil oma kasutusse MTÜ Nõo Priitahtlik Päästeselts.

2020. aasta novembris Regionaalhaigla poolt viiele kiirabikeskuse sõidukile välja kuulutatud enampakkumisel õnnestus esialgu realiseerida vaid kolm. Ülejäänud kahele kiirabisõidukile ei leidunud huvilisi ka järgmisel enampakkumisel.

“Mõned kuud hiljem, tänavu 12. veebruaril laekus haiglale avaldus MTÜ Nõo Priitahtlikult Päästeseltsilt, kes palusid realiseerimata sõidukitest ühte enda omandisse,” selgitas Regionaalhaigla haldusteenistuse juhataja Tõnu Talisainen. “Sellest tulenevalt otsustasimegi ühe sõidukitest tasuta Nõo priitahtlikele päästjatele anda, et tõsta Lõuna-Eestis nii piirkondlikku pääste kui sotsiaalsete teenuste osutamise võimekust,” lisas Talisainen.

MTÜ Nõo Priitahtlik Päästeselts on vabatahtliku päästesuunitlusega mittetulundusühing, kelle põhitegevus ja eesmärk on tagada Nõo vallas ja vajadusel ka üle Vabariigi valmisolek maapääste sündmustele reageerimiseks ning ilmastikust tulenevate kriisiolukordade lahendamiseks. Lisaks päästevaldkonna sündmustele tagab MTÜ valmisoleku reageerida kogukonna piires ka sotsiaalsetele väljakutsetele (eakate transport raviasutustesse, perearsti juurde, riigiga asjaajamistele vms).