Psühholoogia

psyhhiaatria.png

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku psühholoogide tegevusvaldkonda kuuluvad erinevad uuringud, psühhoteraapia ja patsientide nõustamine. Psühholoogid töötavad nii polikliinikus kui ka haigla statsionaarses osas.

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku polikliiniku psühholoogi vastuvõtule suunab patsiendi psühhiaater. Kui patsient on pöördunud vastuvõtule psühhiaatri juurde, teeb arst otsuse patsiendi ravi suhtes ja vajadusel suunab patsiendi psühholoogi juurde kas uuringuteks või psühhoteraapiaks.

Millega tegelevad psühholoogid?

Lähtudes eriarsti suunamisest, teevad psühholoogid eri liiki uuringuid nagu tunnetustegevuse uuring, isiksuse uuring ja neuropsühholoogiline uuring.

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku psühholoogid kasutavad mitmesuguseid teste, mis aitavad hinnata psüühikas toimuvaid protsesse ja määrata patsiendile sobilikku ravi.

Tunnetustegevuse uuring sisaldab mitmesuguseid teste, mille abil on võimalik hinnata patsiendi vaimse tegevuse seisundit, nagu erinevad mäluliigid, tähelepanu, ruumiliste suhete taju, mõtlemine ja intellekt.

Isiksuse uuringu abil on võimalik hinnata isiksuse ja emotsionaalse seisundi iseärasusi.

Neuropsühholoogilise uuringu käigus saab hinnata üksikute tunnetuslike funktsioonide struktuuri sügavuti ja määrata kindlaks häire lokalisatsioon ajus. Lastepsühholoogide suur töövaldkond on ka vaimsete võimete taseme ja võimalike õpiraskuste põhjuste (sh tähelepanu ja mälu) kindlaksmääramine, et otsustada jõukohase õppekava üle.

Tunnetustegevuse uuringul kasutatakse hästi läbiuuritud teste, mis moodustavad omaette testipatarei. Neuropsühholoogilisi uuringuid tehakse arvutiseeritud testikomplekti CANTAB abil. Intellekti määramisel on abiks maailma levinuim test WAIS-IIIR, laste puhul WISC. Lisaks on kasutusel hulk Eesti oludele kohandatud teste emotsionaalse seisundi ja isiksuse uurimiseks.

Psühhoteraapia. Teine oluline psühholoogide töövaldkond on erisuguste psühhoteraapiameetodite rakendamine patsientide ravis, mis toimub eriarsti suunamisel. Psühholoogid on omandanud väga erinevaid psühhoteraapiameetodeid.

Meie psühholoogid valdavad enamikku kliinilisse töösse sobivaid psühhoteraapia viise: psühhodünaamiline psühhoteraapia, kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia, perekonnapsühhoteraapia ja traumateraapia.

Statsionaarsetes osakondades rakendatakse lisaks neile ka grupipsühhoteraapia meetodeid. Mitmete psüühikahäirete puhul võib halveneda ka patsiendi kognitiivne funktsioneerimine, mille taastamiseks kasutatakse kognitiivset ja metakognitiivset treeningut.

Meeskonnatöö. Statsionaarse ravi osakondades töötab psühholoog ravimeeskonna liikmena. Patsient ja tema perekond kohtub ravimeeskonnaga esimesel võimalusel pärast haiglasse saabumist. Ravimeeskond otsustab koos patsiendi ja tema perekonnaga ühiselt raviplaani üle, kaasa arvatud erisugused psühholoogilise ravi meetodid ja uuringud. Psühholoog teeb vastavalt raviplaanile uuringuid ja rakendab sobivaid psühhoteraapiameetodeid. Ravimeeskonna korduvatel vastuvõttudel koos patsiendi ja perekonnaga käsitletakse ravi kulgu ja korrigeeritakse vajaduse korral raviplaani. Ravimeeskonnas teevad psühhiaater, psühholoog ja vaimse tervise õde tihedat koostööd nii omavahel kui ka patsiendi ja tema perekonna liikmetega.

Psühhiaatriakliinikus on psühholoogide ja psühhiaatrite töö sügavalt lõimunud ja erialade vahel toimub tihe koostöö patsientidele parima ravitulemuse saavutamise nimel.