Patsiendiohutus nõuab järjepidevat tegutsemist

Patsiendinõukoja liikmed tutvusid patsiendikesksete strateegiatega

14.05.2021

11. mail toimus veebikeskkonnas Regionaalhaigla Patsiendinõukoja kohtumine, mis keskendus patsiendikesksetele strateegiatele, haigla uuele arengukavale ning andis ülevaate möödunud aasta tulemustest läbi värskelt valminud majandusaasta aruande.

Avaettekande tegi juhatuse esimees Agris Peedu, kes tutvustas 2020. aasta majandusaasta aruannet, COVID-19 pandeemia mõju haigla tulemustele ja võttis majandusaasta tähtsamad sündmused haigla kontekstis kokku. Oluline osa Patsiendinõukoja kohtumisest puudutas patsiendikeskseid strateegiaid, kvaliteediteenistuse juhataja Priit Tohver tutvustas Patsiendikeskse suhtluse protsessi kaardistuse projektist. „Kaardistame vähiravi ja erakorralise kirurgilise patsiendi raviteekonna põhjal patsientide kaasamise baasprotsessi ja otsime võimalusi parendada ning lihtsustada patsientide teavitamist ja õpetamist,“ ütles Tohver. Ka intensiivraviosakonnas on valminud patsiendikeskne külastusstrateegia, mida juba edukalt rakendatakse, kuid millele haigla ootab ka Patsiendinõukoja poolset sisendit.  Juhatuse liige Terje Peetso rääkis lähemalt haigla uuest arengukavast ja Patsiendikooli eesootavatest üritustest.

PDF icon Intensiivravi külastusstrateegia