Otorinolarüngoloogia ehk kõrva-nina-kurguhaigused

nina-k6rva-kurguhaigused.png

Otorinolarüngoloogia on teadus- ja meditsiinieriala, mis hõlmab kõrva-nina-kurguhaiguste diagnostika ja ravi.

Otorinolarüngoloogia Regionaalhaiglas

Regionaalhaigla kirurgiakliiniku pea- ja kaelakirurgia keskuse koosseisu kuulub kõrva-nina-kurguhaiguste üksus, mis tegeleb nii plaanilise raviga kui ka ainsa haiglana Põhja-Eestis erakorralise raviga.

Üksuses on kasutusel kõik tänapäevased kõrva-nina-kurguhaiguste diagnostika- ja ravimeetodid.

36 protsenti tööst moodustab erakorraliste haigete ravi, 2012. aastal toimus enam kui 8000 ambulatoorset vastuvõttu erakorralise meditsiini osakonnas. 

Kõrva-nina-kurguhaiguste üksuses ravime haigeid nii statsionaarselt kui ka ambulatoorselt. 2012. aastal ravisime ligi 1200 haiget statsionaaris ja üle 600 haige päevastatsionaaris ning polikliinikus tehti ligi 9000 ambulatoorset vastuvõttu. 2012. aastal toimus kõrva-nina-kurguhaiguste üksuses kokku üle 3000 operatsiooni.

Operatsioonitoas on kasutusel seni ainukesena Eestis ninakõrvalkoobaste ja kõrvaoperatsioonidel kasutatav kirurgilise navigatsiooni süsteem. Ainsana Põhja-Eestis on võimalik patsientide tasakaalu uurida videonüstagmograafiliselt.

Kõrva-nina-kurguarstid tegelevad plaanilise tööga:

 • Nina ja kõrvalestade kuju korrigeerivad operatsioonid
 • Kõri mikrokirurgilised operatsioonid laseriga (mikroskoobi kontrolli all)
 • Endoskoopiline nina ja ninakõrvalkoobaste kirurgia operatsiooniaegse navigeerimise abil
 • Ninahingamise parandamine ablatsioonmeetodil
 • Kurgumandlite, adenoidide eemaldamine
 • Kuulmekile dreenide paigaldus
 • Tasakaalu-uuringute teostamine
 • Kuulmise uuringud

  Erakorralise tööga:
   
 • Ninaverejooksud
 • Ninaluude murd
 • Järsku tekkinud hingamistakistus
 • Kurgumandli operatsioonijärgsed verejooksud
 • Võõrkehade eemaldamine ninast, kõrvast, kurgust, kõrist
 • Äkk-kurtus

Kõrva-nina-kurguhaiguste üksuses töötab 11 arsti, neist täistööajaga ülemarst dr Annika Jussi, vanemarst dr Marika Tirmaste, dr Anu Metsar, dr Dmitri Dubrovin. Osalise tööajaga töötavad dr Jelena Kuptsova, dr Karit Kivimäe, dr Ene Miller, dr Aet Saarts, dr Carina Truuverk. Valvearsti tööd teevad dr Aime Jesse, dr Maia Pereseld ja dr Sven Kivioja. Kõrva-nina-kurguhaiguste üksuse arstid on lektorid koolitustel nii Regionaalhaiglas kui ka väljaspool kolleegidele ning teiste erialade spetsialistidele ja õdedele.