Onkoteraapia

keemia.png

Onkoteraapia tegeleb kasvajaliste haiguste diagnostika ja medikamentoosse raviga, vähihaigete taastus- ja toetusraviga, kliiniliste teadusuuringute ning koolitustega selles valdkonnas.

Tänapäeval ei piirdu kasvajate medikamentoosne ravi ainult keemiaraviga, vaid teaduse kiire areng on toonud lisaks nii bioloogilise-, hormoon- kui ka immuunravi. Seega võib kõiki neid raviviise ühiselt nimetada kasvajate süsteemraviks ehk medikamentoosseks raviks. Selle kasvajaravi valdkonnaga tegelevad arstid on onkoterapeudid ehk rahvakeeles keemiaravi arstid (inglise keeles medical oncologist).

Mugav ja tänapäevane ravikeskkond

Regionaalhaigla keemiaravikeskus on suurim kasvajate süsteemravile spetsialiseerunud keskus Eestis. 2011 kolis keemiaravi osakond koos kiiritusravi osakonnaga moodsasse Mustamäe meditsiinilinnakusse, kus oleme patsientidele loonud mugava ja tänapäevase ravikeskkonna. Esimesel korrusel paikneb uus päevaravi üksus, mille koosseisus on ka päevastatsionaar. 25-kohaline statsionaarne osakond asub 12. korrusel. Osakonna koosseisus on ka 4 kõige vajalikuga ja mugavalt sisustatud isolaatorit ning kaks üksikpalatit. Lisaks võimaldame patsiendile soovi korral tasulist erapalatit.

Regionaalhaigla keemiaravi keskuse tööülesannete hulka kuuluvad:

  • pahaloomuliste kasvajate tänapäevane tsütostaatiline ravi, bioloogiline, hormoon- ja immuunravi
  • vastavalt erinevate molekulaargeneetiliste testide tulemustele läbiviidav personaliseeritud ravi

Personaliseeritud ravi

Keemiaravikeskuses teostatav kasvajavastane ravi on personaliseeritud vastavalt kasvajatüübile, patsiendi seisundile, kaasuvatele haigustele ja kasvajakoe molekulaargeneetilistele testidele. Keskuses tehakse süsteemravi kõikidele kasvajapaikmetele, sh harvaesinevatele kasvajatele. Erialase kõrgtaseme ja ravikvaliteedi tagab arstide kitsam erialane paikmepõhine spetsialiseerumine.

Meie keskuses töötavad eriväljaõppega ja suurte kogemustega õed, kes nõustavad patsiente nii ravi eel kui ka ajal. Kodus ravi saavate patsientide jälgimiseks ja nõustamiseks on sisse viidud õdede telefonikonsultatsioonid. Ööpäevaringselt on keskuses kättesaadav onkoterapeut – selline võimalus tagab kiire ja optimaalse ravi, sh tüsistuste ravi. Keskuse tööd iseloomustab igapäevane koostöö teiste erialade spetsialistidega.  

Onkoteraapia kohta lugege lähemalt Regionaalhaigla Vähiravikeskuse kodulehelt