Mait Altmets ülemarst-talituse juhataja

Mait Altmets

Kvaliteediteenistus
Infektsioonikontrolli talitus

617 1472

Mait.Altmets@regionaalhaigla.ee