apteek

Haiglad ja Ravimitootjate Liit arutasid, kuidas vähendada ravimitega seotud keskkonna- ja kliimamõjusid

12.06.2024

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ning Tartu Ülikooli Kliinikumi apteekide esindajad kohtusid Ravimitootjate Liidu esindajaga uurimaks võimalusi, kuidas saab vähendada ravimitega seotud keskkonnamõjusid.

Markko Urbala, Regionaalhaigla vanemproviisor sõnas, et haigla prioriteet on tagada ravimite kättesaadavus ravi vajavatele inimestele. „Oleme haigla siseselt ise alustanud teadlikkuse tõstmise ja ravimite ratsionaalse kasutamise meetmete rakendamisega. Lisaks on meie sihiks välja töötada hankekriteeriumid, mis ei takista ravimite Eestisse jõudmist, aga suunavad tootjaid vähendama ravimite tootmisega seotud keskkonnamõjusid,“ sõnas Urbala.

Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juht tõi välja, et ravimitootjad tegelevad puhta energia, taaskasutuse võimaluste ja asula reovee direktiivist tulevate nõuetega. „Kindlasti on puhtama tootmise suund õige – parimate tulemuste saavutamiseks on seda mõistlik teha koostöös ja tasakaalukalt.“  Arutati, kas ja mil määral on  haiglal võimalik seada hangetesse kriteeriume ravimite tootmisprotsessi, pakendite ja logistika keskkonnasäästlikumaks suunamise kohta. Muuhulgas käsitleti teemasid nagu info ravimite ja nende toimeainete tootmiskohtade ning nendes rakendatud keskkonnamõjude vähendamise meetmete kohta.

Andra Migur, Regionaalhaigla rohepöördejuht tõi välja, et ravimitega seotud kliimamõjud moodustavad haiglate tarneahela emissioonidest kõige suurema osa - ligi 40%.  Haiglad saavad väga palju ise teha oma kliimamõjude vähendamiseks, näiteks korraldada tegevus nii, et ravimid ei aeguks, jääke ei tekiks jmt. Et aga suurem osa ravimite kliimamõjudest on pärit tarneahelast, on oluline koostöös partneritega leida parimad lahendused, mis tootmise kliimamõjude vähendamist toetavad.