AgrisPeedu

Agris Peedu: Tänane tervishoiumudel vajab suuri reforme

18.06.2024

Eesti tervishoiusüsteemi tulevikku planeerides peame silmitsi seisma mitmete oluliste väljakutsetega. Tänane tervishoiumudel vajab suuri reforme, et olla jätkusuutlik ja vastata patsientide muutuvatele vajadustele. Põhja-Eesti Regionaalhaigla hinnangul ei saa tänast tervishoiumudelit peenhäälestades tulevikule vastu minna.

Esiteks, rahvastiku vananemine suurendab tervishoiuteenuste vajadust, eriti suuremates piirkondades nagu Harjumaa. Samal ajal väheneb meie võimekus investeerida tervishoidu. Aastaks 2040 prognoositakse tööhõive vähenemist ja sotsiaalmaksu tõusu aeglustumist. Seega võib eeldada tulude kasvu vaid 1,8% olukorras, kus ainuüksi keskmine töötasu tõus on 4,2%. See toob kaasa tõsiseid rahastamisprobleeme tervishoiusüsteemis.

Lisaks investeerimisvõimekuse vähenemisele seisame silmitsi tervishoiutöötajate puudusega. Rootsi ja Soome näitel teame, et aastaks 2030 peaks iga teine tööturule siseneja suunduma tervishoidu, et olemasolev süsteem suudaks jätkata. Selline töötajate nappus sunnib meid otsima uusi lahendusi ja strateegiaid.

Eestis on oluline haiglate konsolideerimine, eriti Tallinnas. Kuid reformid ei tohiks piirduda ainult pealinnaga. Vajalik on lõpuni viia haiglate võrgustumine, hõlmates kõiki Eesti üldhaiglaid ja kohalikke haiglaid.

Efektiivne haiglavõrgustik tähendab muuhulgas horisontaalsete teenuste toomist keskele. Labor, apteek, verekeskus, IT jpm teenused saavad olla haiglavõrgustiku ülesed. Nii säästame väiksemaid tervishoiuteenuse osutajaid ebamõistlikest kulutustest. Ainuüksi küberturbe valdkonnas ei suuda kõik tänased haiglad iseseisvalt vajalikke investeeringuid teha.

Ent kulude kokkuhoid ei saa olla haiglavõrgu arendamise peamine eesmärk. Peaasjalikult on oluline, et Eesti patsiendid saaksid õiget ravi õigel ajal ja õiges kohas. Keskselt juhitud haiglavõrgustikes on võimalik paremini koordineerida patsientide teekondi madalama etapi ravist kõrgemasse etappi ja tagasi. Saame ka ühtlustada kvaliteeti, tuues keerulise, kalli ja kõrget mahtu nõudva ravi keskele, pakkudes kodulähedaselt kõike muud. Näiteks Regionaalhaigla Grupis osutatakse keerukaimaid onkohematoloogia teenuseid Mustamäel, samas kui näiteks keemiaravikuure on patsientidel võimalik saada kodulähedaselt Hiiumaal. Lähtuvalt keskselt kehtestatud kvaliteedinõuetest saame olla kindlad, et kodule lähedal osutatud raviteenus on sama hea kui mandri peal.

Kokkuvõttes on Eesti tervishoiusüsteemi tulevikku planeerides vajalikud suured strateegilised otsused ja reformid. Ilma oluliste muudatusteta ei ole võimalik tagada jätkusuutlikku ja efektiivset tervishoiusüsteemi, mis vastab tuleviku väljakutsetele ning patsientide muutuvatele vajadustele. Õige aeg muudatusteks on täna.