Ensimmäisten psykoosien integratiivinen hoito-osasto (osasto IX)

Pohjois-Viron keskussairaalan psykiatriaklinikan osastolla IX hoidetaan pääasiassa ensimmäistä kertaa psykoottiseen häiriöön sairastuneita potilaita. Osasto IX avattiin vuonna 1998. Osastolla on 26 vuodepaikkaa sekä täällä työskentelee 5 psykiatria, 8 psykologia, toimintaterapeutti, taideterapeutti, 20 sairaanhoitajaa ja hoitotyöntekijää.

Mikä on psykoosi?

Psykoosi on mielenterveyden häiriö, jossa on häiriintynyt sekä ympäröivän todellisuudentajun sekä tunne-elämän alue. Osastollamme hoidetaan psykoosisairaita kullekin potilaalle sopivilla uuden sukupolven antipsykoosilääkkeillä. Tarvittaessa lisätään hoitokaavioon myös muita potilaalle tarpeellisia lääkkeitä, jotka auttavat hoitaa paremmin puhjennut sairauden. Jokainen potilas tutkitaan sekä fyysisen terveyden osalta että psykologisilla testeillä. Osastomme hoitoprosessissa on tärkeällä paikalla hoitopalaverit hoitotiimin, potilaan ja perheenjäsenten kanssa. Näissä palavereissa pohditaan hoitoon liittyviä ongelmia, potilaan ja perheenjäsenten välisiä suhdevaikeuksia sekä käsitellään sitä, miten perheenjäsenet voivat auttaa parhaiten läheistään.
Epäilemättä on perheenjäsenen sairastuminen suuri stressi ja sen takia käsitellään tällaisissa tapaamisissa myös perheenjäsenten erilaisia ​​ongelmia, joka lievittää heidän stressiä läheisensä sairastumisen takia. Lisäksi tapaavat osastomme psykiatrit ja psykologit potilaiden kanssa myös yksilöllisesti, jotta keskustella heidän psykologisista ongelmista.

Ryhmäpsykoterapia

Potilaiden jokapäiväisten arkivaikeuksien lievittämiseksi käytämme osastolla tukevaa ryhmäpsykoterapiaa. Kaksi kertaa viikossa tapahtuvat ryhmäpsykoterapiaistunnot, joissa pohditaan potilaiden merkittäviä ongelmia, mitkä ovat nousseet esiin heidän jokapäiväisessä arjessa. Psykoottiset häiriöt tuovat usein mukana myös väliaikaisen huomio-, muisti-, keskittymiskyvyn ja muiden kognitiivisten toimintojen heikentymisen. Sen lievittämiseksi ja potilaiden kognitiivisten taitojen nopeammaksi palauttamaiseksi käytetään osastollamme erityistä tietokoneohjelmaa CogPack, joka koostuu tarkkaavaisuutta, muistia ja reagointinopeutta sekä muista kognitiivisia toimintoja parantavista tehtävistä.
Lisäksi järjestetään metakognitiivisia ryhmäistuntoja, jossa pohditaan erilaisia ​​elämällisiä tilanteita ja sitä, miten selviytyä niistä paremmin. Potilaiden ongelmien käsittelemiseen käytetään osastollamme taideterapian välineitä, jossa omien ajatusten-tunteiden ilmaisemiseksi sekä ongelmille ratkaisun etsimiseksi käytetään luovaa toimintaa ja taidevälineitä. Toimintaterapiassa käsitellään potilaan toimintakyvyn ylläpitoa ja edistämistä, joka auttaisi heikentynyt toimintakykyisellä henkilöllä osallistua paremmin päivittäistoimintaan.

Hoitojärjestely osastolla

Hoito osastollamme kestää yleensä 21 päivää. Tämä aika voi lyhentyä tai pidentyä potilaan tilan paranemisen mukaan. Vuodeosastohoidon jälkeen jatkavat osastomme potilaat avohoitoa osastollamme tarpeen mukaan enintään kaksi vuotta. Tänä aikana käyvät potilaat hoitotiimin tapaamisissa perheenjäsenten kanssa tai yksin, että tarkkailla tilan muuttumista ja pohtia onko perheenjäsenillä tai potilaalla aiheutunut ongelmia. Vuodeosastohoidon jälkeen voi potilaan ohjata myös tarvittaessa kuntoutusohjelmiin asuinpaikkansa lähimpään sopivaan mielenterveyskeskukseen.

Opetus- ja tutkimustyö

Osastomme on kehittynyt Tarton Yliopiston erikoistuvien lääkäreiden opiskelupaikaksi sekä Tarton Yliopiston ja Tallinnan Yliopiston psykologian opiskelijoille harjoittelupaikaksi. Sekä osaston työntekijät että molemman yliopiston opiskelijat ovat tehneet täällä paljon tiedetutkimuksia. Osasto on kehittynyt yhdeksi tärkeäksi keskukseksi ensimmäisten psykoosien monipuolisen hoidon järjestämisestä. Osastomme työntekijät ovat esiintyneet esitelmillä sekä kollegoille Virossa että kansainvälisissä tiedekonferensseissa.

 

Ensimmäisten psykoosien integratiivisen hoito-osaston hoitoprosessissa on tärkeällä paikalla hoitopalaverit hoitotiimin, potilaan ja perheenjäsenten kanssa

Eerika Saluveer
osastonjohtaja tohtori
Katrin Õunpuu

Katrin Õunpuu

Sihteeri

617 2536

Annika Rooväli

Annika Rooväli

Yksikön ylihoitoja

617 2539