Ei-psykoottisten kriisien osasto (osasto II)

Psykiatriaklinikan osasto II – ei-psykoottisten kriisien osasto – hoitaa pääasiassa depressiivisiä ja ahdistuneisuushäiriöpotilaita, joiden tunnetila on johtanut päivystävän sairaalahoidon tarpeeseen, ääritapauksissa elämään kyllästymisajatuksiin asti. Yritämme auttaa myös psykiatriasairaalan yleisosastoon sopivia syömishäiriöpotilaita, joiden tila ei tarvitse tai jotka eivät ole valmiita menemään erikoistunut osastolle.
Monet tiimimme jäsenet ovat työskennelleet yhdessä yli kymmenen vuotta, osastomme avaamisesta alkaen, tai liittynyt kanssamme osaston alkuaikoina – se on muotoillut yhteisen näkemyksen siitä, miten tukea hoitoon tulleita ihmisiä. Osastolla työskentelevät psykiatrit, psykologit, toimintaterapeutti, sairaanhoitajat ja hoitajat.

Moniosainen lähestyminen hoitoon

Psykiatrisen diagnosoinnin ja psykologisten testien ohella tehdään sairaalaan tullut henkilölle ensisijaisesti tarpeelliset analyysit fyysisen terveyden arvioimiseksi, poikkeustapauksessa konsultoidaan muiden erikoisalojen ammattilaisia, määrätään myös kuvalliset tutkimukset. Tällainen moniosainen lähestyminen tarjoaa mahdollisuuden parempiin hoitopäätöksiin.
Kaksi sairaanhoitajaa ovat jokapäiväisesti töissä luottamushenkilön tehtävissä. Johdonmukainen läheinen yhteys on perustana siihen, että syntyisi luottamus ja voisi reagoida tilanteeseen joustavasti, esimerkiksi tarvittaessa ottaa mukaan sosiaalityöntekijän. Luottamushenkilöt tekevät tiivistä yhteistyötä potilasta hoitavan lääkärin ja toimintaterapeutin kanssa.
Toimintaterapeutti tekee ryhmäterapiaa, käyttäen täydennyskursseilla kerättyjä musiikki- ja taideterapian tietämyksiä, opettaa ahdistuksen paremmaksi hillitsemiseksi stressinhallintaa auttavia rentoutusharjoituksia sekä perusteella käyttää fysioakustista vuodetta terapiaan. Joskus kehittyy juuri toimintaterapeutti potilaan läheiseksi luottamushenkilöksi osastolla.

Yksilöllinen psykoterapia

Psykologit ovat osastollamme keskittyneet yksilölliseen psykoterapiaan ja lääkärin määräämiin diagnostiikkatutkimuksiin. Osastomme psykologit ovat täydentäneet itseään post-traumaattisen stressihäiriön hoitomenetelmien ja psykoterapian eri suuntien alalla. Tarvittaessa tavataan potilaan perheenjäseniä perheterapian istunnoissa.
Näemme itsemme työskentelemässä yhtenäisenä tiiminä, johon kuuluvat lääkäri, luottamushenkilö ja psykologi, sekä otamme huomioon myös muiden ammattilaisten, hoitajain ja yöhoitajain havainnot. Hoidon aikana ovat potilaan kanssa tapaamiset kerran viikossa, joissa on mahdollista pohtia kaikkia sairaalahoitoon liittyviä kysymyksiä.
Osastoomme suunnataan potilaat yleensä joko psykiatrian poliklinikan päivystävän lääkärin tai sairaalan vastaanotto-osaston kautta. Aiemmin on ollut osastollamme henkilöt myös jonon perusteella. Hoitojakson pituus on yleensä enintään kolme viikkoa, kuitenkin ottaen huomioon potilaan tila ja tilanne, yritämme olla tässä joustavia. Lähdettyään potilas saa mukaan suositukset myös jatkohoidon osalta. Pyrimme olemaan potilaiden auttajina samassa rytmissä työskentelevänä ystävällisenä tiiminä!

Autamme kriisitilanteeseen joutuneita ihmisiä palauttamaan hyvinvointitunnetta ja löytämään itsessään voimaa selviytyä tilanteesta sekä hoidamme kliinistä tilaa

tohtori Ülle Võhma
Aluesairaalan psykiatriaklinikan ei-psykoottisten kriisien osastonjohtaja
Kristiina Kärner

Kristiina Kärner

Yksikön ylihoitoja

617 2517