Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Naiste subakuutosakond (IV osakond)

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku IV osakonnas ehk naiste subakuutosakonnas diagnoositakse ja ravitakse peamiselt kroonilise kuluga psühhootiliste häiretega naispatsiente – nii skisofreenia ägenemisi kui ka raskemaid meeleoluhäireid ja raskeid ärevusi ning dementsusega kaasnevaid psühhootilisi häireid. 

Osakond asub 20. sajandi algusest pärinevas renoveeritud ajaloolises haiglahoones. Patsientidele on mõeldud 29 ravivoodit. Osakonnas töötavad psühhiaatrid, psühholoogid, õendus- ja hooldustöötajad (2 usaldusõde), tegelusjuhendaja ja sekretär. Osakonda võetakse vastu nii vastuvõtuosakonna kaudu erakorraliselt pöördunud patsiente kui ka plaaniliselt polikliiniku kaudu tulnud haiglaravi ja seisundi diagnoosimist vajavaid patsiente. Raskemas seisundis patsiendid paigutatakse osakonnas palatitesse, kus õendus-hoolduspersonal saab nende olukorda pidevalt jälgida. Erijärelevalvet vajavatele patsientidele on tagatud rahulik ja turvaline keskkond. 

Seisundi paranedes viiakse patsiendid üle teistesse palatitesse, kus saab rohkem liikuda nii osakonnas kui ka õues. Palatid on kahe- ja kolmekohalised, jälgimispalat on seitsmekohaline. I korrusel asuvad arstide, õendusjuhi, sekretäri, psühholoogi kabinetid, suur söögisaal, tegelustuba, garderoob ja patsientide duširuum. II korrusel on palatid, õdede valvetuba ja protseduuride tuba EKG-aparaadiga, residentide kabinet ja patsientide vabaajaruumid televiisoritega. 

Haiglasoleku aeg on keskmiselt 20 päeva, kuid vajaduse korral ka kuni 3 kuud või kauem. Teostatakse ravi nii patsiendi nõusolekul kui ka tahtest olenemata kohtumääruse alusel. 
Ravimitest on kättesaadavad kõik Eestis kasutatavad uue põlvkonna ja ka eelmise põlvkonna psühhofarmakonid, igale patsiendile leitakse individuaalne, talle sobiv medikamentoosne ravi. Iga patsienti uuritakse vajaduse korral kehalise tervise suhtes. Osakonnal on hea koostöö kõigi Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliinikutega, et tagada patsiendile igakülgne diagnostika ja tänapäevane ravi. Regulaarselt külastab osakonda sisehaiguste arst.  

Meeskonnatöö olulisel kohal 

Meie osakond töötab meeskonnatöö põhimõttel. Iga päev on patsiendi jaoks kohal usaldusõde, raviarst ja psühholoog. Psühholoogid on pereteraapia ja kognitiivse psühhoteraapia väljaõppega. Vastavalt vajadusele pakutakse individuaalset ja pereteraapiat, kus osaleda saavad ka patsiendi pereliikmed, ning kolm korda nädalas grupiteraapiat. Peale psühholoogide juhib grupiteraapiat vastava ettevalmistuse saanud usaldusõde. Töö toimub eesti või vene keeles, vajaduse korral ka inglise keeles. 

Toimetuleku ja enesetunde parandamiseks töötab osakonnas tegelusjuhendaja, kes pakub käelisi ja käsitöölisi tegevusi, ning regulaarselt võimeldakse patsientidega. Osakonnas on patsientidele mõeldud trenažöör. 
Pärast statsionaarse ravi lõppu saab patsiendi suunata vajaduse korral ka elukohajärgsetesse rehabilitatsiooniprogrammidesse, osakond teeb tihedat koostööd Tallinna Vaimse Tervise Keskusega ja sotsiaalhoolekande osakondadega. 
Oleme kujunenud õppebaasiks Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residentidele. Osakonna töötajad on osalenud ravimuuringutes, koolitanud kolleege ja võtnud osa paljudest vaimse tervise projektidest.  

Psühhiaatriakliinik

Naiste subakuutosakond (IV osakond)

sekretär

617 2611

Ene Jõesaar

Ene Jõesaar

õendusjuht

617 2611