Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Kõrva-nina-kurguhaiguste üksus

Regionaalhaigla kirurgiakliiniku pea- ja kaelakirurgia keskuse koosseisu kuulub kõrva-nina-kurguhaiguste üksus, mis tegeleb nii plaanilise raviga kui ka ainsa haiglana Põhja-Eestis erakorralise raviga.
Kõrva-nina-kurguhaiguste üksuses toimub nii statsionaarne kui ka ambulatoorne haigete ravi. 2014. aastal ravisime ligi 1000 haiget statsionaaris ja üle 500 päevastatsionaaris ning polikliinikus toimus ligi 8000 ambulatoorset vastuvõttu. 2014. aastal toimus kõrva-nina-kurguhaiguste üksuses kokku üle 2800 operatsiooni. 36% tööst moodustab erakorraliste haigete ravi − 2014. aastal toimus enam kui 7600 ambulatoorset vastuvõttu erakorralise meditsiini osakonnas. Üksuses on kasutusel kõik tänapäevased kõrva-nina-kurguhaiguste diagnostika- ja ravimeetodid.

Operatsioonitoas on kasutusel seni ainukesena Eestis nina kõrvalkoobaste ja kõrvaoperatsioonidel kasutatav kirurgilise navigatsiooni süsteem. Ainsana Põhja-Eestis on võimalik haigetel tasakaalu uurida videonüstagmograafiliselt.

Meie arstid

Kõrva-nina-kurguhaiguste üksuses töötab 11 arsti, neist täistööajaga ülemarst dr Annika Jussi, vanemarst dr Marika Tirmaste, dr Anu Metsar ja dr Dmitri Dubrovin. Osalise tööajaga töötavad dr Jelena Kuptsova, dr Karit Kivimäe, dr Ene Miller ja dr Aet Saarts. Valvearsti tööd teevad dr Aime Jesse, dr Maia Pereseld ja dr Sven Kivioja. Kõrva-nina-kurguhaiguste üksuse arstid on lektorid koolitustel nii Regionaalhaiglas kui ka väljaspool kolleegidele ja teiste erialade spetsialistidele ja õdedele.

Kõrva-nina-kurguhaiguste üksus

Mailys Haavandi

sekretär

617 2056

dr Aet Saarts

ülemarst

617 2116

Patsiendid tunnustavad meid

Tänan dr. Marika Tirmastet professionaalse abi ja tähelepanelikkuse eest.Tänan kogu haiglapersonali, kes aitas kaasa minu tervenemisele!

Tänulik patsient Tõnis Lind

Tänan operatsiooniarst dr. Marika Tirmastet ja anestesioloog dr. Rein Kiislerit poegade kurgumandlite operatsioonide eel- ja järgselt hooliva ja südamliku suhtumise eest. Tänu neile puudvad meie peres angiinid ning noormehed on jälle tagasi aktiivsete sportijate ridades.

Elina

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI