Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Haiglaapteek

Haiglaapteek on Regionaalhaigla meditsiiniline teenistus, mis tegeleb kaasaegse farmaatsiateenuse osutamisega haiglale. Meie peamisteks ülesanneteks on osakondade varustamine ravimitega, steriilsete ja mittesteriilsete ravimite valmistamine, kliinilise personali ravimialane nõustamine ning ravimialane järelevalve osakondades, samuti osalemine haigla ravimipoliitika kujundamises ning kliiniliste ravimiuuringute ja erinevate multidistsiplinaarsete töögruppide meeskonnatöös.

Haiglaapteegis töötab igapäevaselt 9 proviisorit, 1 keemik-analüütik, 12 farmatseuti, 3 tehnilist assistenti ning 4 abilist. Apteegiteenus on Regionaalhaiglas tagatud ka töövälisel ajal proviisorite valveringiga.

Haiglaapteegi tegevusloa leiate SIIT.

Peamised tegevussuunad

  • Kliinikute varustamine ravimitega

See hõlmab paljusid tegevusvaldkondi: ravimite hankimist hulgimüüjatelt, nende nõuetekohast säilitamist ja aruandlust. Kliinikuid varustatakse igapäevaselt ravimite ja muude apteegikaupadega vastavalt saabunud nõudelehtedele. Ravimite kõrval tegeleb haiglaapteek lisaks sidematerjalidele ja haavahooldustoodetele ka enteraalsete toitude ja tuleohtlike desinfenktantidega. 

  • Haigla ravimipoliitika ja ravimialane nõustamine

Siia valdkonda kuulub kasutatavate ravimite valimine lähtudes kvalitatiivsetest ja farmakoökonoomilistest kriteeriumitest ning sellele tuginedes haigla ravimite nimekirja koostamine. Raviminfo hõlmab kogu ravimitega seotud temaatikat nagu koos- ja kõrvaltoimed, vastunäidustused, manustamine sondi kaudu, manustamine organpuudulikkuse puhul, samuti erinevate manustamisjuhiste koostamine ja ravimite tagasikutsumiste koordineerimine. Haiglaapteekrid osalevad igapäevaselt formulariväliste ravimite taotluste hindamisel ning erinevate ravimikasutuse statistiliste analüüside koostamises eesmärgiga tõhustada veelgi ravimikasutust.
Omaette suunana on arenemas kliinilise proviisori eriala, mis integreerib haiglaapteekreid veelgi tihedamalt kliinilisse  ja ravimialasesse nõustamistöösse.

  • Kliinilised ravimiuuringud

Regionaalhaigla apteekrid osalevad kliiniliste ravimiuuringute meeskonnatöös tagades uuringuravimite nõuetekohase käitlemise, saadetiste dokumenteerimise ja vajadusel valmistamise. Kõik uuringutes osalevad apteekrid on läbinud Heade Kliiniliste Tavade koolituse, mis on eelduseks antud teenuse osutamisel.

  • Ravimite aseptiline valmistamine

Siia kuulub mitmete ravimigruppide ettevalmistamine apteegi aseptilistes tingimustes (nt infektsionisti loaga antibiootikumid, epiduraalanesteetikumid, valukassetid, teatud diagnostilised preparaadid). Selline tootmine apteegis tagab valmistatavate ravimite kõrge kvaliteedi sh raviannuse täpsuse, väheneb võimalike eksimuste arv ning ka aeg, mida panustataks osakondades ravimite ettevalmistamiseks. Aseptiliselt valmistatud süsteravimid on mikrobioloogiliselt stabiilsed, mis on väga oluline nt intensiivravi, keemiaravi jt nõrgestatud immuunsusega patsiendigruppide ravi seisukohast.

  • Keemiaravimite tsentraalne lahustamine apteegis

Kemoteraapias kasutatavad ravimid valmistatakse ette haigla apteegis patsiendipõhiselt lähtudes arstliku konsiiliumi poolt määratud raviprotokollist ning vajalik ravimiannus arvutatakse patsiendipõhiselt vastavalt patsiendi kehapindalale. Keemiaraviga tegelev proviisor kontrollib arsti poolt määratud annused, ravimi ettevalmistamiseks vajalikud lahustid ja kasutatavad infusioonilahused ja nende mahud. Seejärel  antakse luba ravimi tootmiseks. Kogu protsessi hallatakse spetsiaalse keemiaravi tarkvara abil.  Kõrvalekallete korral konsulteeritakse edasise tegevuse osas raviarstiga. Keemiaravimid lahustatakse steriilsetes tingimustes lähtudes aseptika reeglitest. Kuna keemiaravimid kujutavad ohtu nendega kokkupuutuvatele inimestele on väga oluline ravimite nõuetekohane ja ohutu käitlemine. Ravimite lahustamisel apteegis ja ka manustamisel osakonnas kasutatakse spetsiaalseid tarvikuid nn suletud süsteeme, mis kaitsevad tsütotoksiliste ravimiteainete sattumist ümbritsevasse töökeskkonda ning kaitsevad ka ravimit väliskeskkonna ohtude eest. 

  • Ravimite ekstemporaalne valmistamine

Steriilsete ravimite kõrval valmistatakse haiglaapteegis standardiseeritud retseptide järgi ka mittesteriilseid ravimeid. Need on ravimid, mida üldjuhul tööstuslikult ei toodeta või on piiranguks valmisravimi lühikene säilivusaeg.  Siia kuuluvad mitmesugused välispidiselt kasutatavad ravimvormid- salvid, geelid, loksutised, lahused kui ka seespidised ravimvormid, näiteks pulbrid ja kapslid. Kuna seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite kogused on piisavalt suured kasutatakse töö lihtsustamiseks mitmeid tehnoloogilisi seadmeid.
Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontroll tagab, et ravimid luuakse ja valmistatakse tippteadmiste kohaselt, et tootmise ja käitlemisega seotud tegevused on selgelt määratletud ja järgivad head valmistamistava ning ravimeid väljastatakse vaid siis, kui nende valmistamisel, kontrollimisel ja säilitamisel järgitakse kindlaksmääratud korda ning need on kasutamisloa saanud pädevalt isikult. Kõik ravimite valmistamiseks kasutatavad lähteained läbivad haiglaapteegis organoleptilise samastamise. Olenevalt substantsist kasutatakse kvalitatiivseks analüüsiks erinevaid meetodeid (keemiline samastamine, sulamistäpi, murdumisnäitaja ja tiheduse määramine ning IR-spektri mõõtmine). Samuti läbivad kontrollanalüüsi enne väljastamist kõik apteegis kohapeal valmistatud ravimid.

Õppepraktika baas

Haiglaapteek on õppebaasiks nii Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsia eriala proviisoriõppe kui ka Tallinna Tervishoiu kõrgkooli üliõpilastele. Igal aastal saavad uued noored spetsialistid nii teoreetilise kui ka praktilise väljaõppe haiglafarmaatsia alal meie kogenud proviisorite ja farmatseutide käe all.