Verikeskus

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen diagnostisten yksikön yhteydessä toimiva verikeskus toimii Tallinnassa Ädala-kadulla sijaitsevissa tiloissa sekä Tallinnan keskustassa Foorum-keskuksessa sijaitsevissa tiloissa. Verikeskuksella on myös muita pienempiä tiloja ja arkisin verikeskuksen verenluovutusyksikkö vierailee myös esimeriksi oppilaitoksissa, virastoissa, kulttuuri- ja liikuntakeskuksissa ja kesäisin verta voi luovuttaa vapaaehtoisesti vastaaviin paikkoihin pystytetyissä verenluovutuspisteissä. Verikeskus aloitti toimintansa Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen alaisuudessa 1. kesäkuuta 2006. Verikeskuksen tehtävänä on varmistaa korkeatasoinen verensiirtopalvelu potilaille sekä luovuttajien verestä valmistettavat erilaisten verituotteiden saanti. Verikeskuksessa työskentelee 10 lääkäriä, 7 laboratorioasiantuntijaa, 34 sairaanhoitajaa, 15 laboranttia, 11 vastaanottotyöntekijää, 6 valmistustyöntekijää ja 11 muuta työntekijää.

Verikeskuksessa käy vuosittain yli 20 000 verenluovuttajaa. Verenluovuttajien verestä valmistetaan sairaaloita varten miltei 50 000 valmistetta ja 28 000 yksikköä erilaista veriplasmaa. Näistä valmistetaan potilaiden tarvitsemia fibgrogeenejä, immunoglobuliineja ja albumiineja. Luovuttajien verestä valmistettujen verivalmisteiden tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi noudatetaan perusteellista laadunvarmistusjärjestelmää, nykyaikaisia testausmenetelmiä ja hyvää valmistustapaa (Eurooppa GMP). Verikeskuksen toiminta vastaa Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston direktiivejä 2002/98/EY, 2005/62/EY ja 2005/61/EY, kansainvälistä standardia ISO-9000 ja ISO 15189 sekä Viron 2005 voimaanastunutta verenluovutusta koskevaa lakia.

Verikeskuksen osastot

  • Verikeskuksessa on kolme osastoa: valmistus, laadunvarmistus sekä hallinnollisella puolella yksikön johtaja, ylihoitaja, luovutustoiminnan kehitysvastaava, luovutustoiminnan asiantuntija sekä toimistosihteerit.
  • Tuotanto-osasto vastaa luovutustoiminnan suunnittelusta, valitsee verenluovuttajat ja ottaa heidät vastaan, erää luovutetun veren, valmistaa verituotteet ja säilyttää sekä luovuttaa niitä.
  • Laadunvarmistusosasto tutkii luovutetun veren, sekä tarkistaa verituotteiden laadun. 
  • Laadunvarmistusosaston tehtävänä on laatia verikeskuksen laadunvarmistusta koskevat menettelyohjeet ja laadunvarmistusjärjestelmä, juurruttaa laadunvarmistuksen eri vaiheet ja varmistaa niiden toimiminen keskuksen sisäisesti, suunnitella korjaavat toimenpiteet ja varmistaa luovutetun veren sekä verivalmisteiden seurannan kaikissa käsittelyn ja käytön eri vaiheissa.

Verenluovutukseen liittyvän toiminnan kehittyminen tarkoittaa myös verenluovutuspäivien sekä muiden verenluovutukseen liittyvien tempausten järjestämistä. Verikeskuksen työntekijät ovat viimevuosina osallistuneet myös seuraaviin Euroopan unionin rahoittamiin projekteihin:

  • Development of pan-European standards for the inspection of blood establishments
  • EU optimal blood use
  • Donor management in Europe
  • Development of a pan-European SOP methodology reflecting European best practice within the area addressing the quality and safety of blood

Käynnissä oleva European Blood Alliancen rahoittamassa tutkimusprojektissa ”MIMI – minorities and missing” tutkitaan mahdollisuuksia, joiden avulla ensiluovuttajat saataisiin jatkamaan verenluovuttamista.

Verikeskus

Maria Treumann

toimistosihteeri

617 3002

Ave Lellep

Ave Lellep

yksikön ylilääkäri

617 3004 / 617 1182

Heidi Saar

Heidi Saar

yksikön ylihoitaja

617 3024