Toiminnallisen diagnostiikan osasto

Nykyisen toiminnallisen diagnostiikan osasto juontaa juurensa vuoteen 1981 Tallinnan päivystyspoliklinikalle. Osaston tehtävänä oli tuolloin, ja on edelleen kardiologisten ei-invasiivisten tutkimusten suorittaminen kaikkien osastojen ja yksiköiden osastohoidossa viipyville potilaille ja päivystyspotilaille. Osastosta on kehittynyt yksikkö, joka suorittaa toiminnallisia diagnostisia tutkimuksia kardiologian poliklinikan päivystyspotilaille.

Kardiologisia tutkimuksia ovat

  • EKG eli sydänsähkökäyrä
  • Rasitustestit (myös erilaiset kuvadiagnostiikan menetelmät: SPECT-menetelmän avulla voidaan kuvata sydämen toimintaa radioisotooppitutkimuksen keinoin yhteistyössä radiologian klinikan kanssa sekä suorittaa myös sydämen ultraäänitutkimuksia)
  • Holter-seuranta eli 24 tunnin EKG-seuranta sydämen rytmihäiriöiden havaitsemiseksi
  • Verenpaineen ympärivuorokautinen seuranta
  • Sydämen ultraäänitutkimukset ja doppler-tutkimukset sydämen anatomian ja toiminnan määrittämiseksi

Tutkimusten määrät ovat pysyneet keskimäärin samanlaisina viimeisen viiden vuoden aikana:

EKG:                                                              20 000 – 23 000 tutkimusta vuodessa

Rasitustestit    :                                               700 – 1100 tutkimusta vuodessa

Holter-seuranta:                                             1800 – 2600 tutkimusta vuodessa

Verenpaineenseuranta (24h):                         800 – 1200 tutkimusta vuodessa

Sydämen ultraäänitutkimukset:                     5100 – 6100 tutkimusta vuodessa

Osastolla työskentelee kuusi lääkäriä, yksitoista sairaanhoitajaa ja yksi toimistotyöntekijä.
Osasto toimii myös Tarton yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuvien lääkäreiden harjoittelupaikkana.
Osastolla on nykyaikainen huipputason teknologia käytössään, jonka avulla voidaan suorittaa laadukkaita tutkimuksia, tehdä analyysejä, tallentaa ja toisintaa tulokset sekä tarvittaessa myös analysoida tulokset uudelleen.
Tutkimusten vastaukset lisätään nopeasti myös potilaan sähköisessä muodossa olevaan sairauskertomukseen.

Toiminnallisen diagnostiikan osasto

Kadi Saks

sekretär

617 1194 / 617 1695