Sytostaattihoitoyksikkö

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen sytostaattihoitoyksikkö on suurin syöpäkasvainten järjestelmälliseen hoitoon erikoistunut yksikkö Virossa. Keskuksen sytostaattihoitoyksikön erikoistumisalat kattava tiimityö käsittää

  • pahanlaatuisten kasvainten nykyaikainen solusalpaaja-, biologinen, hormoni- ja immuunihoito
  • molekyylibiologiset testit
  • potilaskohtainen hoito

Miellyttävä ja nykyaikainen hoitoympäristö

2011 sytostaattihoitoyksikkö siirtyi yhdessä sädehoito-osaston kanssa uusiin tiloihin nykyaikaiseen sairaalarakennukseen Mustamäen sairaala-alueella. Uusissa tiloissa potilailla on miellyttävä ja nykyaikainen hoitoympäristö. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva uusi päivähoito-osasto käsittää 24 potilaspaikkaa, ja samoissa tiloissa on myös kuusi vuodepaikkaa käsittävä päiväosasto. Nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti kunnostettu 25-paikkainen vuodeosasto löytyy sairaalarakennuksen 12. kerroksesta. Osastolla on myös neljä kaikilla tarpeellisilla laitteilla varustettua ja mahdollisimman mukavaksi muutettua eristettyä hoitotilaa ja kaksi yhdenhengenhuonetta. Lisäksi lisäveloituksesta on mahdollisuus saada yksityishuone.
 

Yksilöllistä hoitoa

Sytostaattihoitoyksikössä annettava hoito on yksilöllistä potilaan kasvaimen, kunnon ja aiheutuvien sairauksien mukaisesti määräytyvää hoitoa. Kasvainten diagnosoimiseksi ja yksilöllisten hoitopäätösten tekemiseksi yksikössä voidaan käyttää myös molekyyligeneettisiä testauksia.
Yksikössä hoidetaan kaikkialta kehosta ja elimistöstä löydettyjä syöpäkasvaimia järjestelmällisesti ja myös harvinaisia syöpäkasvaimia. Alan koreatasoisen osaamisen ja hoidon laadun varmistaa lääkäreiden erikoistuminen erikoisalansa sisäisesti tiettyjen syöpämuotojen hoitoon.
Yksikkömme sairaanhoitajat ovat erittäin kokeneita erikoissairaanhoitaja, jotka neuvovat potilaita ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen. Kotona hoidettavien potilaiden seurantaa ja neuvontaa varten on luotu erityinen puhelinneuvontajärjestelmä. Ympärivuorokautinen sytostaattihoitoihin erikoistunut lääkäri on paikanpäällä yksikössä ympärivuorokautisesti  −  näin esimerkiksi mahdolliset komplikaatiot voidaan hoitaa nopeasti ja optimaalisesti.

Sytostaattien valmistus

2008 lähtien sytostaattihoitoyksikön yhteydessä toimii sytostaattiannosten keskitetty valmistusyksikkö, joka on olennaisen tärkeä erityisesti yhdessä vastaavien tietojenkäsittelysovellusten kanssa.
Yksikön työnkuvaan kuuluu päivittäinen tiivis yhteistyö muiden klinikoiden kanssa. Kaikki yksikössä työskentelevät lääkärit osallistuvat myös useita erikoisaloja käsittävien toimikuntien ja työryhmien toimintaan.
Eräs esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on kirurgisen klinikan kanssa suoritettu HIPEC-hoito. PPohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen hematologisen yksikön lääkäreiden ohella sytostaattihoitoyksikkö on ainoa yksikkö koko Virossa, joka tarjoaa kivessyövän hoidossa tarvittavaan erittäin suurista annoksista koostuvaa solusalpaajahoitoa yhdessä perifeerisen veren kantasoluhoidon kanssa.
Yksikkö osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin lääketutkimuksiin sekä tieteellisiin tutkimuksiin. Yksikön päivittäinen työ käsittää myös erikoistuvien lääkäreiden teoreettisen ja käytännönkoulutuksen. Yksikön henkilökunta osallistuu keskeytyksettä kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin. Yksikön lääkärit ovat luennoineet useissa kansainvälisissä konferensseissa.

Yhteistyökumppanit:

  • Tallinnan tekninen yliopisto www.ttu.ee
  • Tarton yliopisto www.ut.ee
  • EORTC GI Task Force
  • ESMO ( European Society for Medical Oncology)
  • ETOP (European Thoracic Oncology Platform)

Olemme suurin syöpäkasvainten järjestelmälliseen hoitoon erikoistunut yksikkö Virossa

Helis Pokker

Sytostaatti- hoitoyksikkö

Viktoria Jallai

sihteeri

6172438

Anneli Elme

Anneli Elme

yksikön ylilääkäri

617 2323

Elina Reva

Elina Reva

yksikön ylihoitaja

617 2378