Sädehoitoyksikkö

Sädehoitoyksikön tavoitteena on varmistaa tehokkaan, perustellun, teknologisesti innovatiivisen ja turvallisen sädehoidon saatavuus potilaille juuri silloin kun sitä tarvitaan.
Syöpätautien ja hematologian klinikan yhteydessä toimivassa sädehoitoyksikössä hoidetaan noin 2/3 kaikista sädehoitoa tarvitsevista potilaista Virossa.
Sädehoidot aloitettiin Pohjois-Viron Lääketieteellisessä Keskuksessa jo 65 vuotta sitten, ja sädehoitoyksikkö toimi pitkään Viron syöpätautisairaalassa Hiiun kaupunginosassa. 2011 toiminta siirtyi Mustamäen sairaala-alueelle uusiin nykyaikaisiin tiloihin, joissa on merkittävästi entistä monipuolisemmat hoitomahdollisuudet.
Sädehoidon parissa toimivaan henkilöstöön kuuluu syöpätautilääkäreitä (sädehoitolääkärit), radiologi, fyysikkoja (joista kolme on väitellyt tohtoriksi), annostelusta vastaavia työntekijöitä, radiologeja ja sädehoitoteknikkoja, sairaanhoitajia, perushoitajia, sihteereitä ja insinöörejä.

Sädehoitolääkärit osallistuvat kaikkien pahanlaatuisten kasvainten hoitoon liittyviin usean erikoisalan edustajista koostuvaan monialaisiin työryhmiin ja konsultoivat sädehoitoon liittyvissä asioissa myös Itä- ja Länsi-Tallinnan sairaalan, Tallinnan Lastensairaalan potilaita sekä muualla Virossa sairaaloista lähetteellä saapuvia potilaita.

Sädehoitoyksikön rakenne

 • Sädehoitoyksikön toimenpideosasto sijaitse Mustamäen sairaala-alueella X-rakennuksen pohjakerroksessa ja käsittää seuraavat toiminnalliset yksiköt:
 • sädehoidon suunnittelun
 • ulkoisen sädehoidon
 • brakyhoidon
 • lääketieteellisen fysiikan
 • sädehoito-osasto 1 toimii Mustamäen sairaala-rakennuksen 7. ja 10. kerroksessa
 • sädehoito-osasto 2 sijaitsee Hiiun sairaalarakennuksessa

Yhtä aikaa annettavat sytostaattihoidot tehdään sytostaattihoidon päiväosastolla ja sytostaattihoitoyksikössä 2, joka sijaitsee 10. kerroksessa. Viimeisen kuuden seitsemän vuoden aikana on luotu nykyaikaista sädehoidon suunnittelua vastaava ja asianmukaisilla laitteilla varustettu sädehoitoyksikkö.

Yksikön työn tärkein mittari on hoidon laatu. Viimeisen vuosikymmenen aikana sädehoitolaitteistoon pystytty investoimaan pääasiassa Kansainvälisen atomienergia järjestön (IAEA) ja Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen yhteistyön ansiosta, mikä on mahdollistanut sairaalan sädehoitoon liittyvän toiminnan viemisen nykyaikaisia vaatimuksia vastaavalle tasolle.

2009 yksikön läpäisi IAEA/QUATRO:n suorittaman kansainvälisen tarkastuksen, ja yksikölle myönnettiin IAEA:n vastaava osaamiskeskuksen sertifikaatti.
Yksikön henkilöstö osallistuu kansainvälisiin kliinisiin ja tieteellisiin tutkimuksiin, ja työntekijöiden artikkeleita on julkaistu useissa kansainvälisesti arvostetuissa alan julkaisuissa ja he ovat luennoineet myös kansainvälisissä konferensseissa.

Laitteet

Sädehoitoyksikössä on erityisesti sädehoitojen suunnitteluun tarkoitettu tietokonetomografiasimulaattori (KT, GE LightSpeed RT16). Tavanomaisten sädehoitojen suunniteluun käytetään kt-laitteiden ohella  myös MRT:tä ja PET:tä. Yleiseen sädehoitoon käytetään Varian Medical Systemsin lineaarisia moniliuskarajoittimilla varustettuja kiihdyttimiä (MLC 80 & 120) ja MV/kV (OBI) kuvannuslaitteita. OBI-laitteella voidaan tehdä CBCT-tietokonetomografioita, joiden avulla saadaan kolmiulotteista anatomista tietoa kasvaimen ja elintärkeiden elinten sijainnista sädehoidon aikana.
Brakyhoitoihin käytetään Varian Medical Systemsin 24-kanavan Gammamed Plus -laitetta, jonka avulla voidaan hoitaa erilaisia onteloiden ja kudosten sisäisiä tapauksia. Kuvannukseen perustuva brakyhoito suunnitellaan röntgenin sekä KT-, MRT-laitteiden sekä sonografian avulla.

Sädehoitoyksikön hoitopalvelut

Sädehoitoa annetaan erilaisille pahanlaatuisille kasvaimille kansainvälistesti hyväksyttyjen hoito-ohjeiden mukaisesti. Sädehoitoa antavat lääkärimme ovat erikoistuneet kehon eri osissa sijaitsevien sädehoidon antamiseen.

 • 3D-CRT sädehoito
 • Intensiteettimuokattu sädehoito (IMRT)
 • VMAT sädehoito
 • Kuvien perusteella ohjattava sädehoito (tarvittaessa yhdessä röntgenkontrastisten markkereiden kanssa, IGRT)
 • Sytostaattihoito ja sädehoito yhdessä täsmälääkehoidon kanssa
 • Brakyhoito gynekologisten syöpien hoidossa
 • Kudoksensisäinen brakyhoito radioaktiivisilla implanteilla eturauhassyövän hoidossa (I-125)
 • Syöpäpotilaiden neuvonnan ensikäynnit ja seurantakäynnit
 • Sädehoitoa saaneiden potilaiden seurantatarkastukset
 • Sädehoidon erikoissairaanhoitajan vastaanotto potilaiden neuvontaa, sädehoidon vaikutuksien seurantaa sekä hoitoa varten

Koulutus

Henkilöstöä on jatkuvasti kouluttautunut eripuolilla Eurooppaa toimivissa sädehoitoyksiköissä. 2004 lähtien yksikkö toimii Tarton terveydenhuollon ammattikorkeakoulun yhteistyökumppanina radiologiateknikoiden sädehoitoon liittyvässä koulutuksessa.
2011 aloitettiin sädehoitoteknikoiden erikoiskoulutus yhteistyössä Tarton terveydenhuollon ammattikorkeakoulun kanssa. Yksikkö kouluttaa Tarton yliopiston ja Tallinnan teknisen yliopiston fyysikkoja ja biolääketieteen alan insinöörejä.
Yksikössä koulutetaan myös onkologiaan erikoistuvia lääkäreitä.

Yhteistyö

 • Kansainvälinen atomienergiajärjestö( IAEA)
 • ESTRO, johon enemmistö sädehoidon henkilöstöstä kuuluu
 • Viron syöpälääkäreiden liitto
 • Tarton terveydenhuollon ammattikorkeakoulu
 • Tarton yliopisto, Tallinnan tekninen yliopisto
 • Tarton yliopiston klinikka, Tallinnan sairaalat

Sädehoito

Helgi Seglinš

sihteeri

617 2335

Maire Kuddu

Maire Kuddu

yksikön ylilääkäri

617 2462

Nikolai Tover

Nikolai Tover

yksikön yliteknikko

617 1373