Pohjois-Viron suurin kardiologinen yksikkö

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen kardiologinen yksikkö on poikkitieteellinen keskus, jossa ennaltaehkäistään, diagnosoidaan ja hoidetaan sydänsairauksia. Sydäntautiyksikkö on Pohjois-Viron johtava alan yksikkö. Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan potilaita sekä poliklinikalla että osastoilla ja käytetään nykyaikaisimpia menetelmiä sydänsairauksien diagnosointiin ja hoitoon. Yksikössä on myös Itämeren alueen nykyaikaisimpiin kuuluva leikkaussaliyksikkö.
Kardiologit ovat Virossa arvostettuja erikoislääkäreitä, jotka ovat täydentäneet osaamistaan useissa keskuksissa eripuolilla Eurooppaa, ja osallistuvat useisiin kansainvälisiin tutkimuksiin. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä Tallinnan teknisen yliopiston, Tarton yliopiston sekä useiden muiden kansainvälisten tutkimuskeskusten kanssa. Pohjois-Viron Lääketieteellinen Keskus on Euroopan verenpainetautien osaamiskeskus, mikä kertoo sairaalan tasokkuudesta korkean verenpaineen diagnosoinnissa ja hoidossa.
yksikössä hoidetaan erityisesti sydämen verisuonten kalkkeutumisesta (sydänkohtaukset) kärsiviä potilaita, ja yksikkö on Viron suurin infarktien hoitokeskus, jossa hoidetaan kolmannes kaikista Viron infarktipotilaista. 24 tuntia vuorokaudessa ja 365 päivää vuodessa hoidetaan sepelvaltimoiden ahtaumia, tehdään pallolaajennuksia ja ohitusleikkauksia rintakipujen poistamiseksi ja infarktien ennaltaehkäisemiseksi.

Rytmihäiriöiden hoito

Rytmihäiriöitä hoidetaan nykyaikaisimmilla menetelmillä. Yksikössä asennetaan myös nykyaikaisia sydämentahdistimia ja myös sydämen vajaatoimintaa sekä hengenvaarallisia rytmihäiriöitä hoitavia laitteita. Enemmistön potilaista muodostavat korkeasta verenpaineesta kärsivät potilaat. Yksikkö on myös sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidon johtava keskus. Yksikössä suoritettiin Viron ensimmäinen vasemman kammion laitteen asennus.

Sydänsairauksien ennaltaehkäisy

Sydänsairauksia voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti. Pohjois-Viron Lääketieteellisessä Keskuksessa  toimii sydän- ja verisuontautien vastaanotto, jossa mitataan verenpainetta, veren kolesterolitasoa, verensokeria sekä mitataan sydämen sähkökäyriä ja arvioidaan sydän- ja verisuonitautien riskejä. Tarvittaessa tehdään lisätutkimuksia (rasitustesti, sydämen ultraäänitutkimus, verenpaineen ja sydämen toiminnan ympärivuorokautinen seuranta). Lisäksi tarjolla on elintapaneuvontaa ja tarvittaessa potilas siirretään myös hoitoon.

Yleisimmät kardiologiset tutkimukset ja testaukset:

  • Sydämen sähkökäyrä EKG mahdollistaa sairastetun tai meneillään olevan sydänlihaksen infarktin, vähäverisyyden, rytmihäiriöiden, verenpaineen aiheuttamien sydänlihaksen muutosten (sydänlihaksen paksuuntuminen jne.) selvittämisen
  • Rasitustesti eli rasitus-EKG tarkoittaa sydämen sähkökäyrän ja verenpaineen jatkuvaa seurantaa rasituksen aikana juoksumatolla juostaessa tai kuntopyörällä ajettaessa. Näin voidaan selvittää sepelvaltimoiden kunto, sydäninfarktiriski, verenpainetaudit ja niiden vaiheet, rytmihäiriö, kehon rasituksensieto ja tarkistaa hoidon tehokkuus. Rasitustestein perustella voidaan selvittää potilaan optimaalinen rasitustila sekä määrittää asianmukainen fyysinen rasitus infarktin tai muun sydänsairauden jälkeen.
  • Holter-seuranta eli ympärivuorokautinen EKG tarkoittaa 24 tai 48 tuntia kestävää sydämen toiminnan seurantaa. Näin voidaan diagnosoida sydämen rytmihäiriöt, rekisteröidä niiden ilmenemisvälit sekä sisältö ja diagnosoida myös mahdolliset toimintahäiriöt ja tukokset (selvittää muun muassa tajuttomuuden syyt), määrätä tai muuttaa hoitoa jne.
  • Verenpaineen ympärivuorokautinen seuranta 24 tunnin ajan mahdollistaa piilevän verenpainetaudin diagnosoinnin, verenpainetaudin vakavuuden määrittelyn, hoidon määräämisen ja hoidon tehokkuuden tarkistamisen.
  • Sydämen ultraäänitutkimuksen avulla voidaan selvittää sydämen ja suurien verisuonien anatomia ja toiminta, veren virtaaminen (suunta sekä nopeus), vasemman kammion toiminta, havaita infarktipesäkkeitä sekä tutkia mahdolliset tulokset sydämessä ja verisuonissa, arvioida sydänläpän rakenne ja toiminta (läppävikojen diagnosointi) sekä diagnosoida synnynnäinen sydämen vajaatoiminta.

Pohjois-Viron Lääketieteellisessä Keskuksessa  työskentelevät sydänlääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä sydän- ja rintaelinkirurgien kanssa, jotka suorittavat kaikkia nykyaikaisia sydänleikkauksia. Kansainvälisellä tasolla sairaalan valtteja ovat leikattujen potilaiden vähäinen kuolleisuus, suonten käyttö ohitusleikkauksissa sekä kokemus käynnissä olevan sydämen leikkaamisesta. 

Yleisimmät sydänkirurgiset leikkaukset:

  • Sydämen ohitusleikkaukset. Sairaalassa tehdään paljon sydänvaltimon ja käynnissä olevan sydämen ohitusleikkauksia.
  • ​Sydänläppäleikkaukset. Vaurioituneen läpän korvaaminen proteesilla on avoin sydänleikkaus, jossa sydän pysäytetään ja kammiot avataan. Potilaan elintoimintoja ylläpidetään leikkauksen aikana keinotekoisesti (verenkierto). Yleensä vaurioitunut läppä vaihdetaan tekoläppään. Käytössä on kaksi eri läppätyyppiä.
  • Yhdistelmähoidot. Sydänverisuonten ahtautumiseen ja läppävaurioihin liittyvät ongelmat hoidetaan samanaikaisesti.
  • Kammiovärinän kirurginen hoito. Mikäli kammiovärinää ilmenee leikkausta edellyttävän sepelvaltimoiden ahtautumien tai sydänläppäongelmien lisäksi, kaikki voidaan hoitaa yhdellä ja samalla ablaatiolla. 
  • Sydämensisäisten kammioiden väliseinämien (synnynnäinen) ja sydänkammioiden väliseinämän vikojen korjaaminen (sydänlihaksen infarktin komplikaatio).

Kardiologinen yksikkö on nykyaikainen ja turvallinen valinta.