Pään ja kaulanalueen kirurgia

Mustamäen sairaala-alueella sijaitseva yksikkö on ainoa laatuaan Virossa, ja yksikössä suoritetaan miltei kaikkea pään ja kaulanalueen patologioiden (tulehdussairaudet, kehityspoikkeamat, loukkaantumiset, pahanlaatuiset kasvaimet) konservatiivista ja kirurgista hoitoa.

Pään ja kaulanalueen kirurgian yksikkö käsittää seuraavaa:

  • pään- ja kaulanalueen kirurgian osasto
  • korva-, nenä- ja kurkkutaudit
  • Pohjois-Viron ainoa kasvojen ja leukaluun kirurgian yksikkö
  • Viron ainoa pään- ja kaulanalueen onkologisen kirurgian yksikkö
  • pään- ja kaulanalueen kirurgian poliklinikka
  • kaikkien erikoisalojen polikliiniset vastaanotot
  • huuli- ja kitalakihalkiolasten polikliininen vastaanotto
  • logopedin vastaanotto kurkunpäänavauspotilaille sekä pään- ja kaulanalueen kasvaimien leikkauksenjälkeisessä kuntoutuksessa
  • kuulovastaanotto

Pään- ja kaulanalueen kirurgian yksikössä työskentelee 62 työntekijää.
Osastolla on tehohoitohuone neljälle potilaalle, yhteensä 30 potilasvuodepaikkaa, joista seitsemän on tarkoitettu kasvojen ja leukaluun kirurgisille potilaille, 10 pään- ja kaulanalueen kirurgisille potilaille ja 13 korva-, nenä- ja kurkkutautien potilaille.
Hoitajien koulutuksessa on painotettu pään- ja kaulanalueen sairauksia sekä potilaiden tarpeita. Osastolla työskentelevät sairaanhoitajat ovat kokeneita syöpäpotilaiden hoitajia, jotka pystyvät hoitamaan ääniproteeseja käyttäviä potilaita sekä hengitystieavannepotilaita itsenäisesti ja lääkärin ohjauksessa. Poliklinikalla on vastaavat tilat toimenpiteiden, endoskooppisten tutkimusten sekä tasapainotutkimusten ja pienempien kirurgisten toimenpiteiden suorittamiseen.

Pään- ja kaulanalueen syöpäkirurgisen yksikön kirurgit ovat erikoistuneet pään- ja kaulanalueen pahanlaatuisten kasvainten kirurgiseen hoitoon. Hoitopäätökset tehdään usean eri alan erikoislääkäreistä koostuvan pään- ja kaulanalueen kasvainten hoitoa käsittelevän työryhmän toimesta tiistaisin ja torstaisin, ja sama työryhmä vastaa myös hoidon edistymisen arvioinnista. Pohjois-Viron Lääketieteellisessä Keskuksessa suoritetaan ainoana Virossa suuontelon, nielun, rintakehän sekä poskionteloiden kasvainten radikaalia kirurgista hoitoa, asennetaan ääniproteeseja hengitystieavannepotilaille sekä hoidetaan näihin liittyviä komplikaatioita. Ääniproteesin käyttöön opastamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä yksikön logopedin Veronika Raudsalun kanssa.
Pohjois-Viron Lääketieteellisessä Keskuksessa hoidetaan ainoana Virossa sylirauhasten kasvainten ja kitalakihalkioita kirurgisesti ja suoritetaan ylä- ja alaleuan ortodontian piiriin kuuluvia kirurgisia leikkauksia.
Yksikkö vastaa myös ympärivuorokautisesta korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä kasvojen- ja leukaluunalueen erikoissairaanhoidollisesta päivystyksestä miltei kahdelle kolmasosalle Viron asukkaista Pohjois-Viron ja saarien alueella. Enemmistö kasvojen- ja kaulanalueen kirurgisista potilaista tarvitsee hoitoa loukkaantumisten seurauksena, ja 90 % tapauksista liittyy tahalliseen väkivaltaan.
Korva-, nenä- ja kurkkutautien päivystys käsittää koko kyseisen erikoissairaanhoidon alaan liittyvän vaativan patologian, kuten voimakkaat verenvuodot, hengitysvaikeudet ja tulehdukset.
2007 lähtien on huuli- ja kitalakihalkioista kärsivien lasten tutkintaan on käytetty video-optista nenän- ja kurkunpään tähystyslaitetta. Laite mahdollistaa erilaisten puheongelmien ja kurunpään sairauksien syitä sekä auttaa havaitsemaan piiloon jääneet lahkot. Kasvainten diagnosointiin käytetään uusinta alan kuituoptiikkaan perustuvaa diagnosointia sekä digitaalisia tallennusmenetelmiä, ja esimerkiksi kryoablaatiota.
Yksikkö toimii myös Tarton yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetus- ja harjoittelupaikkana sekä kouluttaa suun-, kasvojen- ja leukaluun kirurgian alan erikoislääkäreitä. Lisäksi yksikkö toimii myös pään- ja kaulanalueen kirurgian koulutuskeskuksena korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäreille, kasvojen- ja kaulanalueen kirurgeille, terveyskeskuslääkäreille,  neurokirurgeille, ortopedeille, plastiikka- ja rekonstruktiokirurgian sekä muiden erikoisalojen erikoistuville lääkäreille.

Historiaa

Pään- ja kaulanalueenkirurgian yksikkö perustettiin 7. Lokakuuta 2002 Hiiun ja Mustamäen sairaaloissa toimivien pään- ja kaulanalueenkirurgian asiantuntijoiden potentiaalin parempaa hyödyntämistä varten. Yksikkö perustettiin Hiiun sairaalan pään- ja kaulanalueen kirurgian osaston sekä Mustamäen sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien osaston ja kasvo- ja leukaluukirurgian osaston pohjalta.
1. tammikuuta 2011 lähtien Hiiun pään- ja kaulanalueen kirurgian osasto on toiminut Mustamäen sairaalassa, ja yhdistymisen tuloksena perustettiin yksi yksikkö, joka vastaa korva-, nenä- ja kurkkutauteihin sekä kasvo- ja leukaluukirurgisesta toiminnasta.

Enn Tuulik

Enn Tuulik

yksikön ylilääkäri

(+372) 617 2369

Liis Koplimäe

yksikön ylihoitaja

(+372) 617 2464