Ortopedia

Kirurgian klinikan ortopedian yksikkö käsittää viisi osastoa, ja jossa työskentelee yhteensä 18 lääkäriä. Yksikön osastoja ovat ortopedian osasto 1 ja palovammapotilaiden ja septisten potilaiden hoitoon erikoistunut ortopedian osasto 2, ortopedian osasto 3 sekä ortopedian poliklinikka. Yksikkö sijaitsee Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen Mustamäen sairaala-alueella (J. Sütiste tee 19).
Yksikössä hoidetaan vaativimpia ja vakavista ortopedian piiriin kuuluvista traumoista kärsiviä potilaita.

Pääasiallinen hoito:

 • Lonkkien, polvien, olkapäiden ja kyynärpäiden endoproteesit (vuosittain noin 650)
 • Olkanivelen rekonstruoivat leikkaukset (pääasiassa niveltähystykset): olkanivelen epävakaus, rotaation palautus
 • Polvinivelen rekonstruointi (pääasiassa niveltähystykset), ristisiteiden rekonstruointi, polvilumpion ompelu tai osittain resektio ja myös korjaava osteotomia polvinivelen alueella alkavan nivelrikon hoidossa
 • Lonkkanivelen niveltähystys erilaisten sairauksien hoidossa
 • Jalkaterän rekonstruktiot
 • Kämmenselän ja ranteen alueen leikkaukset
 • Lantion alueen korjaavat osteotomiat Ganzin menetelmällä lonkkanivelen dysplasian hoidossa
 • Korjaava osteotomia väärin kiinnikasvaneiden murtumien hoidossa
 • Murtumiin liittyvien komplikaatioiden hoito, esimerkiksi:
  - luutulehdus
  - kiinni kasvamatta jäänet murtumat
  - luunsiirrot
 • Jalkaterän ja käden infektiot
 • Vakaviin traumoihin liittyvä ortopedinen hoito

Yksikön ortopedian osastoilla harjoitetaan ja kehitetään onnistuneesti mini-invasiivista polvi- ja lonkkanivelen endoproteesikirurgiaa, ennaltaehkäisevää lonkkanivelen nivelrikkojen kirurgiaa sekä ortopedistä käsien kirurgiaa. Olemme Viron johtava yksikkö ortopedisen endoskopian (niveltähystys) alalla. Vuosittain yksikössä tehdään noin 700 erilaista polvi-, olka, kyynärnivelen sekä nilkan ja ranteen nivelten niveltähystysleikkausta. Miltei 150 näistä on rekonstruoivia toimenpiteitä. Yli 60 % potilaista tulee päivystyksen kautta. Loukkaantumisen vuoksi hoidettavien potilaiden määrä kasvaa vuosittain, joten pääasiassa yksikön lääkärit päivystävät ja hoitavat polikliinisiä potilaita.

Palovammayksikkö

Yksikkö on ainoa laatuaan koko Virossa, ja yksikössä hoidetaan palovammapotilaita sekä tehdään erilaisia ihon plastiikkakirurgisia toimenpiteitä muille ortopedisille sekä kirurgisille potilaille. Vuosittain yksikössä tehdään miltei 3500 toimenpidettä ja hoidetaan noin 4000 potilasta. Päivystyksen puitteissa hoidetaan miltei 21 000 potilasta.

Yksikkö on Tarton yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kandidaattien ja erikoistuvien lääkäreiden opetus- ja erikoistumispaikka. Tutkimuksessa yhteistyötä tehdään sekä virolaisten että ulkomaisten tutkimuskeskusten kanssa.

Ortopedia

Triin Lepp

sihteeri

(+372) 617 1818

Maksim Lugovskoi

Maksim Lugovskoi

yksikön ylilääkäri

(+372) 617 1822

Ketlyn Binsol

Ketlyn Binsol

yksikön ylihoitaja

(+372) 617 1772