Laboratorio

 

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen laboratorion tavoitteena on tehdä laadukkaita laboratoriotutkimuksia sairauksien havaitsemiseksi ja hoitamiseksi.

Karel Tomberg
laboratorion johtaja

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen laboratorio lukeutuu Viron suurimpiin sairaalalaboratorioihin. Laboratoriossa suoritetaan kaikkia lääketieteellisiä laboratoriotutkimuksia. Valikoima käsittää miltei 600 erilaista testiä, ja 2012 tehtiin miltei 2,5 miljoonaan tutkimusta. Laboratoriossa työskentelee 113 työntekijää.

Keskuksessa on viisi osastoa:

  • kliinisen kemian ja hematologian osasto (avoinna ympärivuorokauden)
  • kliinisen immunologian osasto (käsittää myös kantasolulaboratorion)
  • mikrobiologian osasto (käsittää myös mykobakteriaalinen laboratorion)
  • veripankki (avoinna ympäri vuorokauden)
  • mittauslaboratorio perustettiin 2012 sairaalan säteilylle altistuvien työntekijöiden altistusmäärien mittaamiseksi

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen laboratorio on akreditoitu 2010 standardin EVS-EN ISO 15189:2008 ”Lääketieteelliset laboratoriot: Laadulle ja pätevyydelle asetettavat erityisvaatimukset”. Kantasolulaboratoriolla on Viron lääkeviraston myöntämä toimilupa.
Laboratorio on ainoa Virossa toimiva sairaalalaboratorio, jossa määritellään alkoholikorvikkeiden, raskasmetallien luustoon kerääntymisen markkereita sekä joitakin kasvainmarkkereita. Pohjois-Viron sairaalalaboratorioista ainoana laboratoriossa suoritetaan erityisiä hyytymistekijöiden, trombosyyttien toimintojen ja tuberkuloosin tutkimuksia. Lisäksi tutkitaan hematologisten potilaiden solupintavasta-aineita ja säilytetään perifeerisen veren kantasoluja.
Sairaalan laboratoriotutkimukset tilataan sähköisesti.   Pohjois-Viron Lääketieteellisessä Keskuksessa ryhdytään käyttämään ensimmäisenä koko Baltiassa kliinisen kemian, immunologian ja hyytymistutkimusten automaattilinjastoa yhdessä tutkimusta edeltävien toimenpiteiden automatisoinnin kanssa vuonna 2014.
Laboratorion pääasiallinen tutkimustyö on liittynyt resistenttiä tuberkuloosia, trombosyyttien toimintaa ja laatuindikaattoreita koskevaan tutkimustyöhön lääketieteellisessä laboratoriossa. Laboratoriossa harjoittelevat Tarton terveydenhuoltokorkeakoulun opiskelijat sekä Tallinnan teknisen yliopiston matematiikan ja luonnontieteiden tiedekunnan opiskelijat, ja Tarton yliopiston laboratoriolääketieteeseen sekä muille aloille erikoistuvat lääkärit.
Laboratorio on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä pääasiassa pohjoismaisten laboratorioiden ja organisaatioiden kanssa. Kantasolulaboratorio on tehnyt yhteistyötä Göteborgin Sahlgrenskan sairaalan laboratorion kanssa, ja immunologian laboratorio osallistuu Pohjoismaiden pediatrisen hematologian ja syöpätautien liiton toimintaan. Parhaillaan käynnistetään kahden keskuksen toimintaa yhdistävää projektia Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Laboratorion toimintaan on tutustunut alan opiskelijoita ja kollegoita Liettuasta, Suomesta, Italiasta, Itävallasta, Tadzikistanista ja Kazakstanista.
Haluamme olla hyvä yhteistyökumppani kollegoillemme sairauksien havaitsemisessa ja hoidossa sekä koulutus- ja tutkimustyössä.