KUNTOUTUS- JA PALLIATIIVISEN HOIDON KLINIKKA

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen kuntoutus- ja palliatiivisen hoidon klinikka sijaitsee Tallinnassa, osoitteissa Hiiu 44 ja Hiiu 39 sijaitsevissa sairaalarakennuksissa. Kuntoutus- ja palliatiivisen hoidon klinikka on yhteensä neljä osastoa.

Osasto 1 sijaitsee osoitteessa Hiiu 39. Osasto toimii hoiva- ja kuntoutusosastona.
Osasto 2 on tehohoito-osasto ja osasto toimii osoitteessa Hiiu 44 sijaitsevassa sairaalarakennuksessa. Samassa rakennuksessa toimii myös osasto 3 (kirurgian osasto ja onkologian osasto) ja osasto 4 (neurologinen osasto ja sisätautiosasto).
Yksikössä työskentelee 13 lääkäriä, 63 sairaanhoitajaa ja 59 lähihoitajaa, ja lisäksi yksikössä työskentelee erilaisten tukipalvelujen asiantuntijoita. Yksikön työntekijät ovat alansa liittojen ja järjestöjen jäseniä ja yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Viron muiden keskussairaalojen kanssa. Tietoa ja osaamista täydennetään sekä kokemuksia vaihdetaan kansainvälisiin konferensseihin osallistumalla.

Yhteistyöprojektit

Yksikkö tekee yhteistyötä terveydenhuoltoalan korkeakoulujen kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja sekä sairaanhoitajaksi että lähihoitajakasi opiskeleville. Yksikön potilaiden hoidossa noudattamat työskentelytavat perustuvat näyttöperusteiseen hoitoon, ja näin varmistetaan uusien työskentelymenetelmien kehittäminen ja juurruttaminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä osastohoito tarkoittaa?

Osastohoidolla tarkoitetaan aktiivisen hoitovaiheen jälkeen annettavaa hoitoa, joka liittyy välittömästi edeltävään aktiiviin hoitovaiheeseen. Osastohoidon tavoitteena on palauttaa henkilön terveydentila ja toiminnallisuus. Terveydentilan palautuminen edellyttää toisinaan pidempää sairaalahoitojaksoa potilaan sairastumista edeltävän terveydentilan palautumisen mahdollistamiseksi.
Osastohoidossa jatketaan hoitavan lääkärin määräämää hoitoa. Hoitava lääkäri määrää potilaalle sopivan ruokavalion ja määrittää tarvittaessa myös kuntouttavan liikunnan tarpeen. Lääkäri seuraa potilaan edistymistä ja järjestää tarvittaessa muut hoitovaiheet tai ohjaa potilaan muille osastoille potilaan tilan mukaisesti.
Osastohoitoyksikön henkilökunta koostuu tehohoitolääkäreistä, yleislääkäreistä, kirurgeista, toiminnanohjaajista, teho-osaston sairaanhoitajista, sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Sielunhoitoa ja henkistä tukea tarjoaa keskuksen seurakuntatyöntekijä.

Tarvittaessa potilaan hoitoon osallistuu myös fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä auttaa arjen sujumiseen liittyvien muutosten tekemisessä. Potilaalla voi olla esimerkiksi sairausloman pituuteen tai erilaisten tukien hakemiseen (työkyvyttömyysasteen määrittäminen ja työkyvyttömyyseläke) liittyvää kysyttävää, joihin liittyviä asioita sosiaalityöntekijä auttaa selvittämään.
Psykologi auttaa sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen läheisen sairastuessa. Psykologin puoleen voivat kääntyä sekä potilaat että heidän läheisensä.
Mikäli osastohoidon aikana ilmenee, että sairastumista edeltävä terveydentila ei palaudu, potilas voidaan siirtää hoivaosastolle potilaan tilan vakauduttua. Osastohoitoyksikön toiminnan tavoitteena on vastata tarpeita, olla joustavaa ja välittää potilaalle tietoa uuteen tilanteeseen ja arkeen sopeutumisessa auttavista palveluista.

Osastohoitoyksikkö on potilas- ja perhekeskeinen sairaanhoitoyksikkö, jossa potilaan arvojen, tarpeiden ja mieltymysten huomioiminen on ensiarvoisen tärkeätä.

Dr Merike Johanson
Klinikan ylilääkäri

Pille Sillaste

klinikan ylilääkäri

617 2155

Kristel Jõgila

Kristel Jõgila

klinikan ylihoitaja

617 2291

Birgit Paluveer

Birgit Paluveer

klinikan sihteeri

617 2700