Hankintayksikkö

Hankintayksikkö on Pohjois-Viron keskussairaalan tukitoiminto, joka vastaa keskussairaalan julkisiin hankkeisiin liittyvästä toiminnasta sekä lääketieteelliseen käyttöön (lääkkeitä lukuun ottamatta) tarkoitettujen tuotteiden ja muiden tavaroiden tilaamisesta sekä sairaalansisäisistä toimituksista.
Keskussairaalassa tarvittavien useiden erilaisten tavaroiden ja palvelujen rahallinen arvo ylittää julkisia hankkeita koskevat raja-arvot, joten enemmistö tuotteista ja palveluista hankitaan avointen tarjouskilpailujen kautta. Vuosittain tällaisia julkisia hankintoja on noin 200.
Tiedot Pohjois-Viron keskussairaalan julkisia hankintoja koskevista tarjouskilpailuista löytyvät julkisten hankintojen sähköisestä tietokannasta osoitteesta https://riigihanked.riik.ee.