Ensihoito- ja potilaskuljetusyksikkö

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen ensihoito- ja potilaskuljetusyksikkö aloitti toimintansa 1. lokakuuta 2013, ja käsittää ensihoito- ja potilaskuljetusosaston sekä Viron saaret kattavan yksikön. Yksikössä on 12 ensihoitoyksikkö, 2 tehoambulanssiyksikkö ja kolme vastaavaa ensihoitoyksikköä (Viron pienet saaret). Ensihoito- ja potilaskuljetusyksikössä työskentelee yhteensä 213 työntekijää, josta 120 sairaanhoitajia, 58 hälytysajoneuvon kuljettajaa/ambulanssiasentajaa, 17 lääkäreitä ja 15 ensihoitajaa.
Viron terveysviraston järjestämän ensihoito- ja potilaskuljetustoiminnan julkisen hankkeen tuloksena keskuksen ensihoito- ja potilaskuljetuspalveluista vastaa 30. joulukuuta 2013 lähtien 12 ensihoitoyksikköä ja kaksi tehoensihoitoyksikköä. Lisäksi ensihoitoa tarjotaan Viron pienillä saarilla (Kihnu, Ruhnu ja Vormsi), jossa ensihoidosta vastaavat vastaava koulutuksen saaneet ensihoitoyksiköt, joiden jäsenillä ei ole kuitenkaan lääketieteellistä koulutusta.
Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen ensihoito- ja potilaskuljetuspalvelut käsittää 12 ensihoitoyksikköä 10 paikassa (Saku, Keila (kaksi yksikköä), Paldiski, Jüri, Rapla, Kohila, Haapsalu (kaksi yksikköä), Hiidenmaalla, Saue sekä Märjamaalla). Ensihoitajamme ovat alansa päteviä ammattilaisia, jotka hallitsevat ensihoidossa käytettävät nykyaikaiset diagnosointi- ja hoitomenetelmät.

Tehoensihoito

Tavanomaisen ensihoidon ohella keskuksessa on kaksi tehoensihoitoyksikköä, jotka hoitavat ja kuljettavat potilaita Pohjois-, Keski-, Itä- ja Länsi-Virossa sekä saarilla. Tehoambulanssi on tarkoitettu vakavassa tilassa olevien potilaiden hoitoon. Tehoensihoitoyksiköt voivat käyttää kuljetukseen tehoambulanssia, helikopteria, lentokonetta, rajavartioston aluksia ja tarvittaessa myös laivaa. Tehoensihoito tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa (ulkoministeriö, sisäasianministeriö, suurlähetystöt jne.) Vakiintuneen käytännön mukaan korea-arvoisten vieraiden turvallisuudesta vastaa tehoensihoidon henkilöstö. Päivittäisen työn ohella tehoensihoito tarjoaa yhteistyökumppaneille myös erilaisia maksullisia palveluja potilaiden kuljetukseen sekä myös suurtapahtumien ensiavun järjestämisessä. Tehoensihoitoyksiköt suorittavat vuosittain noin 150 lentoa päivystystoiminnan puitteissa (lentokone ja helikopteri).
Eräänä uudistuksena telelääketiedettä on tarkoitus ryhtyä hyödyntämään 2014 kuluessa kaikkien ensihoitoyksiköiden toiminnassa. Tähän saakka telelääketiedettä on käytetty Viron pienillä saarilla, joilla ensiavusta vastaavat muun kuin lääketieteellisen koulutuksen omaavat henkilöt. 2014 järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa yksiköissä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hälytystä hoitava yksikkö voi tarvittaessa pyytää apua keskuksen lääkäriltä ympärivuorokautisesti, ja lääkäri myös näkee potilaan sekä potilaan tiedot näytöltä (sydämen toiminanna seuranta, EKG jne.).

Yksikön käytössä on 30 ambulanssia.
 

Ensihoito- ja potilaskuljetusyksikkö

Elisabeth Peedu

toimistosihteeri

617 1668

Lilian Lääts

Lilian Lääts

yksikön ylilääkäri

617 1438

Valeria Volovik

Valeria Volovik

yksikön ylihoitaja

617 1826