Asiakaspalvelu

Mitä hyvä asiakaspalvelu tarkoittaa PERH:ssä? Hyvän asiakaspalvelun ytimessä on kunnioittavan ja empaattisen asenteen omaava työntekijä, joka arvostaa muita ja myös itseään. Silloin kun kunnioitat ja arvostat omaa työtäsi, myös muut arvostavat ja kunnioittavat sitä!
Potilas saapuu sairaalaan suurin toivein ja haluaa, että hänen tarpeensa ja arvonsa huomioidaan. Jokainen potilas on yksilö, jolla on omat murheensa, toiveensa, odotuksensa ja myös oma suhtautumistapansa asioihin. Asiakaspalvelun empaattinen ja avoin läsnäolo on tärkeää sairaalaan saapuvalle potilaalle, ja asiakaspalvelumme työntekijöiltä odotetaan myötätuntoista, empaattista sekä ymmärtäväistä suhtautumista potilaisiin ja myös valmiutta kuunnella potilasta.
Sairaalan asiakaspalvelussa työskentelee yhteensä 82 työntekijää.

Asiakaspalvelun työntekijät työskentelevät:

Mustamäen sairaala-alueen vastaanotoissa
sairaalan eri yksiköiden poliklinikoiden vastaanotoissa
radiologisen yksikön vastaanotossa
Mustamäen sairaala-alueen päivystysyksikön vastaanotossa
puhelinvaihteessa
Hiiun ja Mustamäen yksiköiden infopisteissä

Lisäksi sairaalassa työskentele:

vientipäällikkö

Keitä me olemme ja mitä me teemme?

Asiakaspalvelun työntekijä on sairaalaan saapuvien ensimmäinen yhteyshenkilö. Asiakaspalvelu on palvelumme näkyvin osa, ja sen tehtävänä on kommunikoida suoraan asiakkaan kanssa. Asiakaspalvelu hoitaa ilmoittautumiset vastaanotoille tai sairaalaan, vastaanottaa poliklinikka- ja sairaalapäivämaksut ja muut palveluista veloitettavat maksut sekä ohjeistaa ja auttaa potilaita tarpeen mukaan.
Maksullisista palveluista vastaava päällikkö vastaa Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen maksullisten palvelujen kehittämisestä, toteuttamisesta ja välittämisestä ja myös esittelee sairaalan palveluja ulkomailta saapuville potilaille.
Sosiaalityöntekijä neuvoo potilaita ja auttaa elämänlaadun ylläpitämisessä ja parantamisessa hoidon aikana ja sen jälkeen. Sosiaalityöntekijä myös tukee, auttaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan sairauden tai onnettomuuden vuoksi muuttuneessa tilanteessa, arvioi potilaan psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarpeen, laatii toimintasuunnitelmaan ongelmien lievittämiseksi sekä tuloksekkaan hoidon tukemista varten.
Sairaalan seurakuntatyöntekijä tarjoaa henkistä tukea potilaille sekä heidän omaisilleen. Huipputason sairaalana tarjoamme terveydenhuoltopalveluja myös Virossa toimiville ulkomaanedustuksille sekä esittelemme sairaalaa sekä kotimaisille että ulkomaisille vierailijaryhmille.Tavoitteenamme on tarjota parasta palvelua.

Pyrimme tekemään työmme ammattitaidolla, nopeasti, joustavasti, iloisesti ja hyvällä asiakaspalveluasenteella.