Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Ravidokumentide väljastamine

Ravidokumentide väljastamine on avatud tööpäevadel kell 08.00 – 15.30.

J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn, B korpuse I korrusel.

e-post: info@regionaalhaigla.ee

Ravidokumentide koopia taotlemise võimalused:

  1. Paberkandjal taotlus esitada kantselei teenindusletti.
  2. Paberkandjal taotlus saata postiga Regionaalhaigla kantseleisse.
  3. Elektrooniliselt täidetud taotlus saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@regionaalhaigla.ee.

NB! Paberkandjal taotluse esitamisel peab olema esitatud ka isikuttõendav dokument. Postiga ja elektrooniliselt saadetud taotlusele peab olema lisatud selgelt loetav koopia isikuttõendavast dokumendist. Elektrooniliselt täidetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud. 

Taotlus delikaatsete isikuandmete saamiseks
 

Ravidokumentide koopia väljastamise võimalused:

  1. Dokumendid väljastatakse allkirja vastu kantseleist patsiendile isiklikult või tema seaduslikule esindajale.
  2. Dokumendid saadetakse tähitud postiga patsiendile isiklikult tema poolt esitatud aadressile.
  3. Elektroonilised dokumendid väljastatakse krüpteeritult patsiendile (isikukoodi aluseks võttes). 
    NB! Krüpteeritud dokumenti on võimalik avada inimesel, kes kasutab ID-kaarti ja selle juurde kuuluvaid PIN-koode. 

Ravidokumentide koopia ja/või radioloogilise uuringu dokumentide väljastamine toimub viie tööpäeva jooksul pärast teabenõude esitamist. Juhul kui teabenõuet ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, teavitame sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks.

Patsientidel on võimalik jälgida oma digitaalselt vormistatud ravidokumentide olemasolu aadressil www.digilugu.ee.