Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Kvaliteedikontrolli osakond

Kvaliteedikontrolli osakond tegeleb doonorivere uuringutega ning veretoodete kvaliteedi kontrollimisega. Osakonda kuulub  kontroll-labor ja veregruppide labor.
Kvaliteedikontrolli osakonna eesmärk on tagada doonoritele ja verekeskuses valmistatud verekomponentidele nõuetekohaste, õigeaegsete ja kvaliteetsete uuringute teostamine.

 

Analüüside arv viie aasta jooksul

 

2012

2013

2014

2015

2016

Veregruppide labor

99 289

98 977

99 993

107 027

112 856

Kontroll-labor

 

 

 

 

 

Nakkustekitajate uuringud

248 111

249 558

254 618

248 297

243 852

Mikrobioloogilised uuringud

5093

5259

5226

5086

5396

Toodangu kontrolluuringud

7653

7522

8253

8330

8637

Kokku

360 146

361 316

368 090

368 740

370 741

Kontroll-laboris teostatakse doonorivere uuringuid nakkustekitajate suhtes, mikrobioloogilisi uuringuid ja verekomponentide kvaliteedikontrolli uuringuid.
Doonori iga vereloovutus analüüsitakse järgmiste nakkustekitajate suhtes: HIV, HBV, HCV ja süüfilise tekitaja Treponema pallidum. Selleks kasutatakse paralleelselt kahte erinevat meetodit.
Seroloogilisel uuringumeetodil määratakse nakkustekitajate järgmised markerid: HIV-1 ja HIV-2 vastased antikehad ning HIV p24 antigeen (HIV 1,2 Ag+Ab), HCV vastased antikehad (HCV Ab), HBV pinnaantigeen (HBsAg), süüfilise tekitaja Treponema pallidum vastased spetsiifilised antikehad.
NAT ehk nukleiinhappetehnoloogial põhineval meetodil määratakse doonoriverest HIV RNA, HCV RNA ja HBV DNA.

Positiivse nakkusmarkeriga doonorite arv aastatel 2012–2016, sulgudes vastavalt esmaste ja korduvdoonorite jaotuvus.

  2012 2013 2014 2015 2016
HIV 2
(1/1)
4
(1/3)

1
(1/0)
 
4
(2/2)
1
(0/1)
HCV 17
(12/5)
20
(17/3)
15
(13/2)
13
(12/1)
14
(14/0)
HBV 7
(3/4)
3
(2/1)
3
(3/0)
5
(3/2)

5
(4/1)

Süüfilis 12
(6/6)
15
(8/7)
8
(8/0)
10
(8/2)
4
(2/2)

Nakkustekitajate uuringud on akrediteeritud immuunanalüüsi ja molekulaardiagnostilistel meetoditel 2015. aastal vastavalt standardile EVS-EN ISO 15189:2008 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded”.

Mikrobioloogilist kontrolli teostatakse kõikidele valmistatud trombotsüütide kontsentraatidele. Lisaks võetakse mikrobioloogilisi proove laborite ja tootmistsooni kriitilistelt pindadelt, doonori küünarliigese sisepinnalt veeni punkteerimise kohast ning kontrollitakse veregruppide labori poolt valmistatud standarderütrotsüüte mikrobioloogilise saastuse suhtes.

Valmistatud verekomponentide uuringuid teostatakse eesmärgiga jälgida ja tagada veretoodete kvaliteet. Kontroll on regulaarne ja toimub vastavalt verekomponentide kvaliteedi kontrolli programmile. Sõltuvalt veretootest teostatakse uuringuid erinevate kindlaksmääratud näitajate osas (rakuline koostis – leukotsüütide, trombotsüütide, erütrotsüütide arv, hemoglobiin, hematokrit, fibrinogeen, Faktor VIII:c, hemolüüs, pH, valgusisaldus). Lisaks, afereesi doonoritel määratakse üldvalgu kontsentratsioon seerumivalgu taseme jälgimiseks.

Veregruppide laboris teostatakse doonorivere immuunohematoloogilisi uuringuid. Igal vereloovutusel määratakse doonori AB0-veregrupi ja RhD kuuluvus, kahel esimesel donatsioonil määratakse K-antigeen ning teostatakse erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring. Teist ja kolmandat korda verd loovutanud doonoritel määratakse Rh-fenotüüp. Osa doonorite verest fenotüpiseeritakse teiste kliiniliselt oluliste veregruppide suhtes. See on vajalik, et tagada patsientidele, kelle verest leitakse antikehasid, sobiva vere leidmine vereülekandeks fenotüübi alusel. Laiendatud fenotüübiga doonorite registrit täiendatakse pidevalt.

Lisaks doonorivere uuringutele teostamisele valmistatakse veregruppide laboris standarderütrotsüüte: 0, A, B RhD negatiivsed standarderütrotsüüdid, 01/02 standarderütrotsüüdid ja Coombsi kontrollerütrotsüüdid. Antud reagendid on igapäevaselt kasutusel doonorivere uuringute läbiviimisel.

Veregruppide labori tööd kureerib vanemarst dr Eve Laansoo

617 3035

Eve.Laansoo@regionaalhaigla.ee

 

dr Elo Saue

juhataja

617 3019

Heli Kuuse

Juhtiv laborant

617 3016