Immunohematoloogia referentlabor

Immunohematoloogia referentlabor koordineerib ja suunab sobivusuuringute korraldust ning juhendab metoodiliselt teisi selle valdkonna laboreid Eestis. Referentlaboris tehakse uuringuid patsientidele, kes vajavad veres leiduvate erütrotsütaarsete antikehade tõttu spetsiaalset vere sobitamist. Sobivusuuringute käigus identifitseeritakse antikehad ja leitakse doonoriveri, milles vastav antigeen puudub. Referentlaboris tehakse vereülekandeks vajalikke sobivusuuringuid ööpäevaringselt. Enim tehakse erinevate veregruppide ehk antigeenide määramisi, sobivusproove ja antikehade tüpiseerimist.

Lisaks sobivusuuringutele tehakse referentlaboris uuringuid erütrotsütaarsete antikehadega rasedatele määramaks riski loote/vastsündinu hemolüütilisele tõvele. Vajaduse korral teostatakse laboris teisi immunohematoloogilisi kinnitavaid uuringuid.

Referentlaboris on juurutatud veregruppide määramise molekulaardiagnostiline meetod, millega saab genotüübi järgi kindlaks teha inimese veregruppide mustri ja selle järgi valida vereülekandeks potentsiaalselt sobivaima vere. Tavapäraste AB0/Rh veregrupi süsteemidele lisaks arvestatakse sealjuures ka teisi olulisi veregruppe.

Detsembris 2017 tähistati immunohematoloogia referentlabori 25 sünnipäeva.

Eve Laansoo

juhataja-ülemarst

617 3013