Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Immunohematoloogia referentlabor

Immunohematoloogia referentlabor koordineerib ja suunab sobivusuuringute korraldust ning juhendab metoodiliselt teisi selle valdkonna laboreid Eestis. Referentlaboris tehakse uuringuid patsientidele, kes vajavad veres leiduvate erütrotsütaarsete antikehade tõttu spetsiaalset vere sobitamist. Sobivusuuringute käigus identifitseeritakse antikehad ja leitakse doonoriveri, milles vastav antigeen puudub. Referentlaboris tehakse vereülekandeks vajalikke sobivusuuringuid ööpäevaringselt. 2014. aastal tehti uuringuid 1552 patsiendile, kokku 11 445 uuringut (sh 1433 antikehade tüpiseerimist, 4227 antigeeni määramist ja 2077 sobivusproovi).
Lisaks sobivusuuringutele tehakse referentlaboris uuringuid erütrotsütaarsete antikehadega rasedatele, et teha kindlaks risk loote/vastsündinu hemolüütiliseks tõveks. Vajaduse korral teostatakse laboris teisi immunohematoloogilisi kinnitavaid uuringuid.
Referentlaboris on juurutamisel veregruppide määramise molekulaardiagnostiline meetod, mis võimaldab kindlaks teha vastava genotüübi ja selle alusel valida vereülekandeks potentsiaalselt sobivaim veri. Lisaks AB0/Rh veregrupi süsteemile arvestatakse sealjuures ka teisi kliiniliselt olulisi veregruppe.
Referentlaborit juhib vanemarst dr Ulvi-Kaire Kongo.

dr Ulvi-Kaire Kongo

juhataja

617 3013