Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Hanketeenistus

Hanketeenistus on Regionaalhaigla tugiteenistus, mis korraldab Regionaalhaigla riigihangete alast tegevust ning meditsiiniliste (välja arvatud ravimid) ning mittemeditsiiniliste kaupade tellimist ja haigla sisest tarnimist. Regionaalhaiglas vajalike paljude kaupade ja teenuste rahaline maht ületab riigihangete piirmäära ning seetõttu hangitakse suur hulk tooteid ja teenuseid riigihangete vahendusel. Aastas tehakse umbes 200 riigihanget.

Info Regionaalhaigla riigihangete kohta asub e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee.

Sven Nirk

Sven Nirk

hanketeenistuse juhataja

617 2016