Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Haiglast

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtused on patsiendikesksus, professionaalsus, uuendusmeelsus ja meeskonnatöö. Regionaalhaiglas töötab patsientide heaks enam kui 3900 inimest – arstid, õed, hooldajad, spetsialistid. Arste on üle 500, haiglas praktiseerib pidevalt ka enam kui sada arsti-residenti. Tegemist on seitsmest kliinikust ning 32 erialakeskusest koosneva kõrgema etapi haiglaga. Regionaalhaigla pakub sarnaselt Euroopa ülikoolihaiglatega raviteenust kõigil arstlikel erialadel, v.a silmakirurgia ja sünnitusabi.

Regionaalhaiglast saab aastas eriarstiabi üle 145 000 patsiendi, kellest pea 36 000 ravitakse haigla 1200-l ravivoodil. Haiglaravi vajanud patsientidest ligi 9000 suunati meile teistest haiglatest.
Erakorralist abi anname üle 82 000 inimesele aastas, ööpäevas keskmiselt 220 patsiendile. 2015. aastal opereeriti ligi 30 500 patsienti. Ühes tööpäevas on keskmiselt 1500 arsti ambulatoorset vastuvõttu, aastas kokku ca 250 000. 
Peamiseks teeninduspiirkonnaks on Tallinn (ca 50% haigla patsientidest), Harjumaa (ca 20% haigla patsientidest) ja peamiselt Kesk-, Lääne- ja Ida-Eesti maakonnad, kuid teenindame ka Lõuna-Eesti elanikke.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla moodustati 25. juulil 2001 Vabariigi Valitsuse otsusega Mustamäe haigla, Kivimäe haigla, Eesti onkoloogiakeskuse, Tallinna psühhiaatriahaigla, Tallinna nahahaiguste haigla, arstliku perenõuandla ja kutsehaiguste kliiniku baasil. Alates 2015. aastast on Regionaalhaigla nii Läänemaa kui ka Raplamaa haiglas üheks omanikuks ja 2017 aastal võrgustuti Hiiumaa haiglaga. Regionaalhaigla tegevusloa leiate SIIT.

Meie põhiväärtused: patsiendikesksus, professionaalsus, uuendusmeelsus ja meeskonnatöö
 • Regionaalhaigla visioon on olla Euroopas tunnustatud meditsiinikeskus.
 • Regionaalhaigla missioon on Eesti elanikkonna ja tervishoiusüsteemi arstliku turvalisuse tagamine paljuprofiilse akuutravi haiglana, õppe-, teadus- ja arendustöö eestvedamine meditsiinis ja tervishoius.
 • Meie põhiväärtused on patsiendikesksus, professionaalsus, uuendusmeelsus, meeskonnatöö.

Patsiendikesksus

 •   Patsient on kõigi meie tegevuste kese.
 •   Leiame igale patsiendile optimaalseima ravilahenduse.
 •   Suheldes patsiendiga lähtume arstieetika põhimõtetest ja headest tavadest.
 •   Hoolime patsiendist ja austame tema privaatsust.

Professionaalsus

 • Meil töötavad parimate teadmiste ja oskustega spetsialistid.
 • Erinevate haigusjuhtude hulk ja nende lai spekter tagavad efektiivseima ravi.
 • Kasutame tööaega efektiivselt.
 • Oleme ambitsioonikad, loome võimalused talentide eneseteostuseks.

Uuendusmeelsus

 • Rakendame tipptehnoloogiat ja innovatiivseid ravimeetodeid – teeme uusi asju esimesena Eestis.
 • Oleme referents- ja oskusteabekeskus ning tervishoiuvõrgustiku kese Põhja-Eestis. Koolitame teisi meditsiiniettevõtteid uusimate ravimeetodite alal.
 • Oleme innovatiivsed ka ravitööd toetavates funktsioonides (IT, insener-tehnilised tööd jne) ning töökorralduses.
 • Toetame igakülgselt tippspetsialistide teadustegevust.

Meeskonnatöö

 • Kuulame kõikide arvamusi, meie otsustus- ja juhtimisprotsessid on demokraatlikud.
 • Kõik raviprotsessis osalejad (meedikud jt töötajad) tunnevad end osana ühtsest meeskonnast.
 • Meie juhid on teadlikud enda rollist töötajate arendajana, infovahendajana.